Mana pro tento den, pomůcka ke čtení Bible:

Téma: Ať se na vás Pán Bůh usmívá
Text: Žalm 67
Autor: Filip Jandovský

Zamysli se: V čem ti Bůh požehnal?

Dveře do nového roku otevíráme rukou třesoucí. Slyšíme kolem nás, že bude opravdu ouvej. Na úvod roku je radost číst krásné Boží zaslíbení. Po svátcích se v nás vždy probouzí kus nostalgie. Mnoho nezapomenutelných a příjemných chvil je za námi. Bůh nám stvořil krásný svět, dal mu řád a spravuje ho. Žalm je pln úžasu nad krásou a velkolepostí Božího stvoření. Bůh dává člověku vše, co je k životu potřebné. I to, u čeho se někdy domníváme, že si to zajišťujeme sami. I to vše je jeho darem.

Bibličtí svědkové však často připomínají, jak snadno člověk sklouzne k tomu, aby začal uctívat stvoření namísto Stvořitele. A možná právě proto autor písně mluví o plodech země až v závěru. Žalmista hned zkraje vyjadřuje touhu po něčem jiném – po Božím požehnání a po tom, aby nad člověkem Bůh rozjasnil tvář. Snad by se dalo zjednodušeně říci, že jde o Boží úsměv. Ať nad Vámi Bůh rozjasní svou tvář. Ať se na Vás Pán Bůh usmívá. Radost z Božího světa a hojných Božích darů. Boží rozjasněná tvář. Boží požehnání.

Pane, děkujeme za Tvé nezasloužené požehnání a Tvou rozjasněnou tvář.