Pro průvodce

Expedice 19 : Následování Ježíše

KOMUNIKUJTE: Mluvte s Bohem

Expedice 19 nám dává příležitost zjistit, jak naše životy ovlivňují druhé lidi i jak jsme my ovlivňováni jimi. Dětem tato modlitební činnost pomůže vizualizovat toto abstraktní učení a poselství.

Připravte si dlouhou (nerozbitnou) mísu s vodou a nasbírejte několik malých kamínků nebo skleněných kuliček. Sedněte nebo stoupněte si tak, abyste oba viděli na mísu.

Vezměte si kamínek a opatrně ho pusťte do vody. Sledujte, co se stane. Vidíte kruhy na hladině? Šíří se dál? Postupují rovnou ke kraji mísy? Co je spustilo? Počkete, až se hladina opět sklidní.

Vyzvěre své díte, aby si také vzalo kamínek a opatrně ho pustilo do vody. A znovu sledujte, co se stane. Vidíte, jak kruhy postupují ke krajům mísy? Řekněte dítěti, že i naše životy jsou takové: to, co děláme, má vliv na druhé. My máme vliv na ostatní a oni mají vliv na nás.

Vysvětlete, že Ježíš chce, aby naše životy měly dobrý vliv na druhé, když se učíme žít podle Jeho vůle: o tom je Expedice 19. Pomodlete se, aby si Bůh používal naše životy jako “požehnání” pro druhé. (Jeden anglický překlad Bible ( Good News Bible) používá termín “učinit šťastným”: ti, kdo činí druhé šťastnými, žijí podle Boží vůle!) Řekněte něco jako: “Lucy, kéž činíš tento týden druhé šťastnými”. Pak ať se dítě pomodlí za stejné “požehnání” pro vás.