Pro průvodce

Expedice 19 : Následování Ježíše

SOUVISLOSTI: Pět příběhů této expedice

Všechny úryvky v této expedici jsou převzaté z dopisů (často zvaných také “epištoly”. Z řeckého slova, které znamená “posílat zprávy”), které byly napsány mladé církvi jejími křesťanskými vůdci. Často byly psány jako reakce na pochybnosti, spory, nebo jako povzbuzení v době těžkostí a pronásledování. V těchto částech dopisů se Pavel (který napsal dva dopisy Korintským), Petr, Jakub a Jan zaměřují na nový život, který máme v Ježíši, když se staneme křesťany, a na to, jak to máme dávat najevo v našem každodenním životě.

Petr a Jan byli dvěma z Ježíšových prvních učedníků (viz. Matouš 4:18-21) a podávali z první ruky svědectví o Jeho lásce a soucitu k ostatním.

Je pravděpodobné, že Jakub je ten Jakub, který byl Ježíšovým bratrem a předpokládáme tedy, že spolu trávili mnoho času, když vyrůstali. Přestože se zdá, že nebyl součástí Ježísova nejužšího kruhu učedníků během jeho života na zemi, stal se po letnicích jedním z církevních vůdců (viz. Matouš 13:55 a Skutky 15:13).

Nemáme žádný důkaz o tom, že by Pavel viděl Ježíše během jeho pozemského života, ale stal se křesťanem po svém dramatickém obrácení na cestě do Damašku, kdy k němu Ježíš osobně promluvil (Skutky 9).

Tito čtyři muži mají tedy plné právo učit nás o tom, jak by měl vypadat život pro Ježíše. Úryvek z 2.Korintským nám dává celkový přehled a bude tedy dobrým místem, kde můžeme zahájit tuto výpravu. Následovat bude 1.Petrova, pak Jan a Jakub. Všechno toto učení pak bude shrnuto v úryvku z 1.Korintským.

Učení, obsažené v těchto listech, je vždy široké a hluboké: Expedice 19 se zaměří na některá tato hlavní témata. Buďte připravení sdílet tyto myšlenky se svým dítětem, ale nechte je, aby samo určovalo tempo: tyto dopisy obsahují mnoho myšlenek – a není dobré je uspěchat nebo se snažit pochopit všechny najednou. Zde jsou některá důležitá témata:

Bůh je ten, kdo nás povolal. Vždy nás miloval; zemřel, aby nám dal nový život. My na to odpovídáme, ale jen proto, že On udělal první krok.

Když se rozhodneme Ho následovat, staneme se novými lidmi. Přejdeme na druhou stranu a staneme se z Božích nepřátel jeho přáteli. A budeme povzbuzovat ostatní, aby udělali totéž.

Být novým člověkem znamená žít jinak. Ježíš je naším vzorem a pomocníkem. Možná se změníme radikálně a hned; nebo můžeme zjistit, že špatné věci z našeho minulého života mění Ježíš postupně.


Náš nový život (a zvláště láska) se projeví v tom, jak žijeme. Láska má být základem všeho, co jsme, a co děláme v tomto novém životě. Nestačí o lásce přemýšlet – musíme podle ní i jednat.

Když budeme takto žít, budeme jíní, než lidé kolem nás. Někdy nám nebudou rozumět u budou se nám vysmívat, ale my se můžeme radovat, protože jsme Božím lidem.