Pro průvodce

Expedice 19 : Následování Ježíše

K ZAMYŠLENÍ: Co si můžeme z této expedice přinést do dnešního života

Některé věci v Novém zákoně (nejen některá dlouhá slova) jsou těžké k porozumnění dokonce i pro dospělé. Ale ta nejdůležitější témata – že Bůh nám pomáhá stát se lepšími lidmi” a “láska a péče o druhé” jsou dost snadná na to, aby je pochopil každý. Pomozte svému dítěti, aby k těmto úryvkům přistupovalo s otázkam ijako jsou tyto:

● Kolikrát se zde vyskytuje slovo “milovat”? Nebo zkus poslouchat a tlesknout pokaždé, když uslyšíš slovo “milovat”.

● Spočítej, kolikrát se zde říká, že nás Bůh miluje.

● Najdi verše, ve kterých se říká, že nás Bůh udělá nové.

● Co se zde říká, že můžeme udělat, abychom někomu pomohli?

Nezapomeňte, že lidé, kteří psali tyto dopisy, Ježíše osobně znali. Nejen že ho potkali; oni s Ním žili. Připomeňte si spolu některé skutky, které viděli nebo příběhy, kterým naslouchali. Pisatelé těchto dopisů byli jejich očitými svědky a my máme popis těchto věcí přímo od nich. Je to stejné, jako když někomu dáme kousek dortu a řekneme mu: “Vím že je ten dort dobrý, protože jsem ho sám upekl.”

Můžeme slovům těchto pisatelů věřit, protože oni rozhodně věděli, o čem píšou. A přestože se od té doby svět v mnohém změnil, lidé se nezměnili. Sice dnes řídíme místo povozu, taženého osly, rychlá auta, ale dnes stejně jako tenkrát jsou lidé veselí, nevrlí, ochotní nebo nepříjemní. To, jak se chováme a jak reagujeme na vnější svět, je stejné jako v době, kdy byly tyto dopisy napsány.

I dnes Bůh lidem pomáhá se změnit. Pokud jste četli Expedici 16 o tom, jak se Pavel stal křesťanem, můžete si ji připomenout. Možná znáte více takových příběhů i z dnešní doby jako je třeba tento:

Chris se měl zodpovídat před soudem z nějakého menšího provinění, ale nebyla to jeho první obhajoba a soudci z něj chtěli udělat “exemplární příklad”malého kriminálníka” a on si byl jistý, že bude odsouzen do vězení. Velmi se toho bál a modlil se, aby ho Bůh od žaláře zachránil. Těsně před soudním jednáním soudci onemocněli střevními potížemi a jejich úkol převzala shovívavější soudní porota. Chris byl nakonec odsouzený k pokutě a veřejně prospěšným pracem a byl Bohu tak vděčný, že se stal Ježíšovým učedníkem.

Láska se nemění. Stále je a vždycky bude tím nejdůležitějším důvodem Božího jednání vůči nám a proto by měla být i důvodem našeho jednání.