Expedice 4 : Mojžíš

19. Můžete jít

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Pamatuješ si na příběh, ve kterém Bůh poprvé umístil na oblohu duhu? (viz Expedice 1) Co znamení duhy sdělovalo?

Až příště budeš někde venku a budeš mít příležitost, rozhlédni se kolem sebe, jaká znamení najdeš. Dokážeš najít znamení, která:

• ukazují cestu?
• používají obrázek, ale ne slova?
• pomáhají?
• varují?
• chrání?

Jaká znamení ti říkají, že přichází nějaký významný den? Jak poznáš, že má někdo narozeniny, že přicházejí Vánoce nebo že jsou prázdniny?

Jaké znamení bys udělal ty jako vzkaz pro Boha? A jaké sdělení by znázorňoval?
Můžete jít
Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte: „Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.“ Exodus 12,26-27

Co se stalo předtím...

Bůh řekl, že všichni nejstarší potomci mužského pohlaví - lidé i zvířata - zemřou. Jen Mojžíš a Boží lid, Židé, budou zachráněni, ale jen pokud udělají přesně to, co jim Bůh řekl.

Přečtěte si společně: Exodus 12,21-28.50-51

Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim: „Jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka.
Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu.
Až Hospodin bude procházet zemí , aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás .
Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny.
Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu.
Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená,
odpovíte: ‚Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.‘“ Lid padl na kolena a klaněl se.
Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal.
(...)
Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal.
Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země.

Co se stalo potom...

Po této události byli Egypťané tak rádi, že vidí své otroky odcházet, že jim dali zlato a šperky a vypravili je na cestu. Bůh je vedl na poušť a k Rudému moři. Lidé věděli, kam mají jít, protože Bůh jim dal oblak, který měli následovat ve dne, a oheň, který měli následovat v noci.

Ale ještě nebyli mimo nebezpečí…

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 30.

Víš, že... ?

Pašije (pascha) I v dnešní době slaví Židé svátek zvaný pašije, kterým si připomínají úplně první pašijové jídlo v tu noc, než odešli z Egypta. Jedli pečeného beránka, jedli ho ve stoje a rychle, aby byli připravení k odchodu. Jedli také bylinky a chleba upečený bez kvásku (nekvašený).

Krev Lidé potřeli krví z beránka veřeje svých dveří jako znamení, že tam bydlí Boží lid. Bůh poslal svého anděla, aby zabil všechny prvorozené syny mezi lidmi i zvířaty, ale anděl přešel kolem domů Izraelitů, na kterých uviděl krev.

Anděl Andělé v Bibli jsou poslové od Boha, mluví nebo něco dělají v Jeho jménu. Nejsou to roztomilí a milí tvorové, jako ti v kreslených pohádkách nebo na vánočním stromečku! Jsou mocní a v tomto případě přinesli lidem i zvířatům smrt.

 

Mluv s Bohem

Pašijové jídlo bylo způsobem, kterým si lidé mohli připomínat, co pro ně Bůh udělal. Co udělal Bůh pro tebe, co by sis chtěl připomínat a oslavovat?

Popřemýšlej

Tady si můžete přečíst, co se stalo, když si tento biblický příběh spolu četli Nat a jeho maminka Kate. Pro Nata byla některá slova nesrozumitelná.

Nat žije v Queenslandu v Austrálii.

Nat se zeptal: „Co je ,zhoubce‘? Je to něco jako robot se zbraněmi?“

Kate odpověděla: „Nate, Bible toho zhoubce, čili ničitele, nepopisuje, ale rozumíme tomu tak, že to je Bůh. Můžeme to poznat podle verše 29, kde se říká: „Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené“. Bůh byl na Egypťany velmi rozzlobený, že je tolikrát varoval, aby nechali jeho lid odejít, ale oni stále znovu a znovu odmítali. Někdy, zvláště v starozákonní době, Bůh zničil lidi, kteří uvízli ve svých hříších a kteří odmítali dělat dobré věci. Možná je to tak, že tvrdošíjně setrvávat ve svých hříších bylo ve skutečnosti horší než být zničen.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Vyrob si chlebovou placku podobnou pašijové placce.

Budeš potřebovat:
• hrnek mouky
• 1/2 hrnku vody
• sůl
• olivový olej
• plech na pečení
• váleček na těsto
• mísu na míchání
• vidličku
• podložku pod horký hrnec
• možnost použít troubu

Než začneš, všechno si nachystej. Ujisti se, že máš čisté ruce i pracovní plochu. Pokud máte nějakou potravinovou alergii, ujistěte se, že používáte suroviny, které jsou pro vás oba bezpečné.

Postup:
1. Zahřej troubu na 220°C / plynová trouba stupeň 7
2. Dej do mísy mouku a přidej špetku soli. Postupně přidávej vodu a rychle promíchávej vidličkou. Až budeš mít hotové těsto, vytvaruj z něj bochánek.
3. Posyp svou pracovní plochu i váleček na těsto moukou.
4. Než začneš válet těsto, popros svého biblického průvodce nebo jinou dospělou osobu, aby dala do trouby zahřát plech.
5. Rozděl těsto na 4 nebo 6 kousků. Vytvaruj v rukou z bocháneku placku a pak ji dej na posypanou pracovní plochu.
6. Použij váleček a vyválel každý kousek těsta do kruhu o poloměru přibližně 12 cm. Nech těsto na několik minut „odpočinout“. Pak ho rozválej znovu, aby vznikl kruh o poloměru přibližně 20 cm. Propíchej těsto vidličkou.
7. Požádej svého biblického průvodce nebo jinou dospělou osobu, aby ti vyndala z trouby horký plech na pečení. Přenes na něj placky z těsta.
8. Peč těsto v troubě 2 minuty z každé strany, dokud chléb není světle hnědý a křupavý.
9. Přenes plech s upečeným chlebem na odolnou podložku, aby vychladl.
10. Na dochucení pokapej chléb olivovým olejem.

Pokud je to možné, upeč chleba tak, abyste ho mohli jíst večer. Vezměte si na sebe oblečení na ven, jako kdybyste se chystali vyrazit na dlouho cestu, a snězte svůj chléb vestoje, stejně jako to dělal Boží lid v noci, kdy jedl první pašijové jídlo.