Expedice 19 : Následování Ježíše

91. Boží láska

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak moc se ti daří zapamatovat si opravdu důležité věci?

Stává se ti, že ti někdo opakuje znovu stejnou věc jen proto, aby se ujistil, že si ji zapamatuješ?

Co si myslíš, že je tou “největší věcí” pro ty, kdo následují Boha?

Pozn.: V knize Expedice Bible jsou výpravy "Boží láska" a "Nový člověk" uvedeny v opačném pořadí.
Boží láska
"Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá." 1. Korintským 13,7

Co se stalo předtím...

Pavel založil na jedné ze svých misijních cest sbor v Korintě. Když odtud odešel, sbor dále rostl, ale měli i problémy a otázky. Pavel jim proto napsal, aby jim pomohl. Řekl jim, že ze všeho nejvíce potřebují znát a prokazovat Boží lásku.

Přečtěte si společně: 1. Korintským 13,1-13

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.
Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

Co se stalo potom...

Pavel toho mohl napsat korintským křesťanům mnoho o tom, jak žít pro Boha. Ale naučit se milovat je ten nejlepší způsob, jak poznávat Boha a jak porozumět jeho lásce k nám.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 120.

Víš, že... ?

Korint bylo přístavní město v jižním Řecku.

První list Korintským? V našich Biblích máme tento dopis nazvaný “1.Korintským”, ale není to první dopis, který Pavel tomuto sboru napsal. Když si přečteme v 5.kapitole verš 9, vidíme, že Pavel jim již psal. A v 1.verši 7.kapitoly píše tento sbor Pavlovi. 1.Korintským je Pavlovou odpovědí na jejich dopis.

Od Pavla Tento dopis Pavel sám podepsal. Podívejte se na oddíl 1. Koritským 16:21–24.

 

Mluv s Bohem

Přečti si verše 4-8 a a nahraď v nich slovo “Milovaní” tvým jménem. Jak to zní? Líbí se ti to, co slyšíš? Jak se při tom cítíš? Obrať se teď ve svých myšlenkách v modlitbě k Bohu.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Vyrobte si pro lidi, které máte rádi, sušenky ve tvaru srdíčka!

Než začnete, přesvědčte se, že máte čisté ruce i všechno pracovní náčiní.

Poproste nějaké dospělého, aby vám pomohl s použitím trouby.

Pokud máte nějakou potravinovou alergii, zkontrolujte, zda můžete jíst všechny použité ingredience.

Budete potřebovat:

200 g kypřícího prášku

100g cukru krupice

100g margarínu

1 našlehané vajíčko

vymačkanou šťávu z citronu

100-150g rozmačkaných červených bonbonů (Dejte bonbony do mikrotenového sáčku, zakryjte látkou a rozmačkejte válečkem na těsto)

plech na pečení

pečící papír

váleček

mísu na míchání

kulaté vykrajovátko

malé vykrajovátko ve tvaru srdíča (menší než je kulaté vykrajovátko)

Předehřejte troubu na 180°C nebo u plynu na stupeň 4.

1 Smíchejte mouku s cukrem. Přidejte margarín.

2 Přidejte vajíčko a citronovou šťávu a vymíchejte tuhé těsto

3 Dobře těsto prohněťte a vyválejte z něj 3-5mm tlustou placku

4 Vykrojte kolečka a pak uprostřed každého kolečka vykrojte srdíčko. Těsto znovu uválejte a pokračujte, dokud takto nezpracujete všechno těsto.

5 Na plech dejte pečící papír, aby se vám sušenky nepřipekly. Naskládejte na něj vykrojené tvary a jejich střed ve tvaru srdíčka naplňte.sekanými bobnbony.

6 Pečte přibližně 15 minut. Nechte sušenky vychladnout a pak seberte z pečícího papíru.

Rozdejte sušenky někomu, koho máte rádi – a vysvětlete jim, proč jim je dáváte!