Expedice 14 : Boží plán záchrany

66. Poslední večeře

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak je tvé nejoblíbenější jídlo?

Míváte na narozeniny, Vánoce nebo Díkůvzdání nějaké zvláštní jídlo? A co nějaké jídlo na rozloučenou s někým?

Na jaké zvláštní dny u vás doma nebo ve vaší zemi si dokážeš vzpomenout? Jak je slavíte?
Poslední večeře
Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ Lukáš 22,19

Co se stalo předtím...

Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma na každoroční oslavu pašijí. Ježíš chodil každý den do chrámu, aby mluvil o Bohu, a každý den přicházelo mnoho lidí, aby Mu naslouchali. Ale někteří židovští náboženští vůdcové se obávali, že by mohli mít problémy, a začali hledat způsob, jak se Ježíše zbavit. Ježíšův učedník Jidáš souhlasil, že jim pomůže. Mezitím byl čas na pašijové jídlo...

Přečtěte si společně: Lukáš 22,14-23

Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.
Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět.
Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“
Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou.
Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“
Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“
A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
“Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu.
Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje.“
A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.

Co se stalo potom...

Po jídle Ježíš vyšel ven, aby se modlil. Jeho učedníci šli s ním, ale usínali. Ježíš se usilovně modlil: věděl, že Ho čeká něco velmi obtížného. Hned pak přišel Jidáš se skupinou vojáků. Jidáš jim ukázal, kdo je Ježíš a oni Ho odvedli do vězení.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 90.

Víš, že... ?

Pašije Ježíš se sešel se svými učedníky, aby spolu jedli pašijového beránka, nekvašený chléb a hořké bylinky. (viz. Expedice 4) Byla to každoroční připomínka toho, jak Bůh zachránil Mojžíše a Boží lid z otroctví v Egyptě, a jak tenkrát v předvečer svého odchodu z Egypta jedli právě toto jídlo.

Chléb Po celý týden jedli lidé chleba, který byl vyrobený bez kvasnic, takže nenakynul. Dokonce v celém domě nesměl být žádný kvásek!

Víno Během jídla pili čtyři poháry vína. Ježíš použil jeden z nich, aby svým učedníkům řekl, že brzy zemře, a že je to nutné, aby mohl Bůh lidem odpustit. V tu chvíli nerozuměli tomu, co říkal.

Zrada Ježíš věděl, že Ho jeden z jeho z jeho učedníků zradí. Ježíš Iškariotský neměl rád některé věci, které Ježíš říkal a dělal. Šel za kněžími a dohodl se s nimi, že jim Ježíše vydá. Zaplatili mu za to třicet stříbrných.

 

Mluv s Bohem

„Pane Ježíši, pomoz mi prosím vidět, jak úžasné věci jsi udělal. A pomoz mi rozumět, co znamenají pro mě.“

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Sam a jeho maminka Rachel.

Samovi je 12, žije v Austrálii a rád hraje fotbal a surfuje.

Sam se zeptal: „Proč Ježíš strpěl u sebe zrádce?“

Rachel mu odpověděla: „Ježíš si za učedníky vybral skutečné lidi – lidi, kteří dělali chyby, stejně jako ty a já, aby ukázal, že nepřišel jen pro „dobré lidi“. Jidáš kradl peníze a obořil se na Marii za to, že umyla Ježíšovy nohy drahým parfémem. Lhal a nakonec vyzradil Ježíše farizeům, což vedlo k jeho smrti na kříži. Myslím si, že si Ježíš Jidáše vybral, aby nám ukázal, že Bůh nás miluje všechny, i když nežijeme podle jeho vůle. Ale stejně jako musel nést Jidáš důsledky svého chování, musíme je nést i my.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

V mnoha církevních společenstvích si lidé připomínají Ježíše chlebem a vínem. Tato část bohoslužby se nazývá „Přijímání“, Eucharistie“, „mše“, nebo „Lámání chleba“. Pokud také chodíš do sboru či kostela, zjisti, zda se i tam koná tento obřad a jak je tam nazýván.

Byl jsi někdy na podobné bohoslužbě? Popros svého biblického průvodce, aby tam s tebou šel.

Po bohoslužbě si znovu přečti biblický příběh o posledním jídle Ježíše s jeho učedníky. Co bylo na bohoslužbě, ze které ses právě vrátil, stejné? A co bylo jiné?