Expedice 2 : Boží rodina

8. Naplnění slibu

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak bys zhodnotil na stupnici od 1 do 5 to, jak jsi trpělivý? 1 je maximálně trpělivý a 5 je netrpělivý.

Dostal jsi narozeninový dárek o týden dříve. Otevřeš ho nebo si počkáš?

1 2 3 4 5

Tvůj kamarád se o deset minut opozdil Budeš na něj čekat?

1 2 3 4 5

Čteš napínavou knihu a nemůžeš se dočkat, až zjistíš, jak to dopadlo. Podíváš se kradmo na poslední stránku?

1 2 3 4 5

Jaká je nejdelší doba, kterou si pamatuješ, že jsi na něco čekal? Stálo to za to?

Dokázal bys na něco čekat spoustu let?
Naplnění slibu
Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.“ Genesis 21,6

Co se stalo předtím...

Jak čas utíkal, zdálo se stále méně pravděpodobné, že by Abram a Sáraj měli mít vlastní děti. Ale Bůh promluvil k Abramovi znovu a dal mu nové jméno: „Abraham“, což v jeho jazyce znělo stejně jako „otec mnoha národů“. Jednoho dne přišla zvláštní návštěva (možná to byli andělé) a ti Abrahamovi a Sáře řekli, že Boží slib rozhodně není k smíchu. Sára bude mít miminko.

Přečtěte si společně: Genesis 21,1-8

Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil.
Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl.
Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.
Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal.
Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil.
Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.“
A dodala: „Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila syna, ačkoli je stár.“
Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody.

Co se stalo potom...

Čas utíkal. Sára zemřela. Izák si vzal za ženu Rebeku z rodiny, která žila v Abrahamově původní domovině. Narodila se jim dvojčata: Ezau a Jákob. Ezau se jako o trošičku starší měl jednou stát dědicem po svém otci, ale Jákob pozici dědice lstí získal. Získal tím důležité místo v rodině, ale také si znepřátelil Ezaua. Musel svůj domov opustit a vydal se na cestu ke svému strýci Lábanovi.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 18.

Víš, že... ?

Izák dostal toto jméno, které znamená „Smíšek“, protože jeho matka Sára se smála když slyšela, že bude mít ve vysokém věku miminko.

Obřízka Znamením Boží smlouvy s Abrahamem bylo, že se malým chlapečkům osmý den po narození odřízl malinký kousek volné kůže na penisu. Izák byl první, kdo byl na znamení Božího slibu obřezaný.

Oběť V Bibli je mnoho příběhů, v nichž lidé Bohu obětují. Vyberou své nejlepší věci a obětují je Bohu. Často přitom zabíjeli zvířata. Ve 22. kapitole knihy Genesis říká Bůh Abrahamovi, aby vzal to nejcennější, co má – svého syna Izáka – na horu a obětoval ho tam! Podívej se ve své knize Expedice Bible na stranu 15 a 16, jak se Abraham s Izákem vydali na cestu – a přečti si celý příběh v Bibli, abys zjistil(a), jak Abraham prokázal, že Bohu věří.

 

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za to, že věrně dodržuje své sliby.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible?“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Abraham a Sára čekali 25 let, až Bůh splní svůj slib. A Bůh byl „věrný“ - splnil, co slíbil, že udělá.

Zeptej se svého biblického průvodce nebo nějakého jiného věřícího kamaráda či kamarádky, jak Bůh ukazuje svou věrnost v jejich životech. Nemusí ti vyprávět žádný zvlášť dramatický příběh; je důležité vědět, že Bůh je věrný i v malých věcech – v každodenních záležitostech všedního života.

Zeptej se svého biblického průvodce na Boží sliby, které už Bůh splnil, i na ty, které teprve na splnění čekají. Zeptej se ho, proč Bohu věří.