Expedice 2 : Boží rodina

10. Z protivníků přáteli

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Vzpomeň si na někoho, koho jsi už dlouho neviděl. Jak by ses cítil, kdybys ho měl dnes potkat? Byl bys nadšený, šťastný, nejistý nebo by sis dělal starosti?

A jaké by to bylo, kdybyste se, když jste se viděli naposledy, pohádali? Těšil by ses na setkání s ním? Zajímalo by tě, jak bude reagovat?

Pokusil ses někdy spřátelit se znovu s někým, s kým jste se kdysi znepřátelili? Bylo to snadné, nebo těžké? Co se stalo?
Z protivníků přáteli
"Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost .“ Genesis 33,11

Co se stalo předtím...

Jákob odešel ke svému strýci Lábanovi a setkal se s jeho dcerou Ráchel. Zamilovali se do sebe a chtěli se vzít. Ale Lában jim to ztížil. Podvedl Jákoba, takže si musel vzít Ráchelinu starší sestru Leu. Ale dovolil mu vzít si později i Ráchel (tenkrát mohli mít muži více manželek).

Po letech tvrdé práce u Lábana se z Jákoba stal bohatý muž, který měl mnoho dětí. Rozhodl se vrátit se do Kenaanu. Obával se setkání s Ezauem, bratrem, kterého jako mladý podvedl. Ale teď Jákob věděl, že je Bůh s ním.

Přečtěte si společně: Genesis 33,1-11

Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním čtyři sta mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň.
Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu.
Sám se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil.
Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali.
Pak se Ezau rozhlédl a spatřil ženy a děti. Tázal se: „Koho to máš s sebou?“ Jákob odvětil: „To jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka.“
Mezitím přistoupily otrokyně se svými dětmi a poklonily se.
Pak přistoupila i Lea a její děti a poklonily se. Naposled přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se.
Ezau se otázal: „K čemu je celý ten tábor, s kterým jsem se setkal?“ Odvětil: „Abych získal přízeň svého pána.“
Ezau řekl: „Mám dost, bratře. Ponech si, co máš.“
Ale Jákob naléhal: „Jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mne ten dar, vždyť smím vidět tvou tvář, a to je jako bych viděl tvář Boží. Tak přívětivě jsi mě přijal!
Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost .“ Tak ho nutil, až Ezau přijal.

Co se stalo potom...

Bůh dal Jákobovi nové jméno, Izrael – a slíbil mu, stejně jako kdysi jeho dědečkovi, že bude mít mnoho potomků. Jákob měl 12 synů. Jeho otec Izák zemřel a jeho bratr Ezau se odstěhoval pryč. Jákob se se svou rodinou usídlil v Kenaanu, v zemi, kterou Bůh před mnoha lety slíbil Abramovi.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 18.

Víš, že... ?

Právo prvorozeného Ezau s Jákobem se rozešli ve zlém, protože Jákob Ezaua připravil o jeho „prvorozenství“. Nejstarší syn v rodině měl vždy převzít největší díl rodinného dědictví po smrti svého otce. Na nejstaršího syna také přecházelo rodové jméno a titul. Toto se označovalo jako „prvozozenství“ nebo „dědictví“. Ezau, Izákův nejstarší syn, si nedělal se svým prvorozenstvím starosti a prodal ho svému mladšímu bratrovi výměnou za mísu polévky.

Jména Jména v Bibli mají většinou nějaký význam. Jméno Izrael znamená „ten, který zápasí s Bohem“ a dostal ho Jákob, když se měl po mnoha letech setkat se svým bratrem Ezauem. Bůh tak potvrzuje svůj slib, že mu požehná, a označuje ho pro zvláštní službu.

Ženy V tehdejší době bylo pro lidi velmi důležité mít hodně dětí, obzvlášť chlapců, aby pracovali a postarali se o své rodiče, až budou staří. Muži si často brali několik žen a i ke služkám svých žen se chovali jako ke svým manželkám. Zvyk mít mnoho žen, který se označuje jako jako „polygamie“, postupně vymizel, ještě než se narodil Ježíš.

Bohatství Jákob zbohatl chovem stád ovcí. Ty mu poskytovaly maso i vlnu na oblečení. Ovce mohly jíst řídkou, krátkou pouštní trávu a dokázaly přežít, i když měly nedostatek potravy.

 

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za své bratry a sestry (pokud je máš) a za své přátele. Popros Boha, aby ti pomáhal být milý a laskavý k druhým lidem.

Popřemýšlej

Teď si můžete přečíst, co se stalo, když si tento biblický příběh spolu četli Abby a její tatínek Aaron.

Abby je 8 let a žije v Americe. Měla k tomuto biblickému příběhu spoustu otázek.

Abby se zeptala: „Proč se Jákob Ezauovi sedmkrát poklonil?“

Aaron jí odpověděl: „Sedmička byla považována za symbol dokonalosti. Tím, že se Jákob Ezauovi poklonil sedmkrát, mu vzdal zvláštní úctu a také tím vyjádřil svou pokoru. Slovy by se to dalo vyjádřit jako: „Podívej, Ezaue, nechci s tebou bojovat.“

Abby chtěla vědět: „Proč poslal Jákob Josefa a Ráchel na konec a ostatní dopředu? Proč seřadil děti od nejmladších po nejstarší (nejmladší dozadu a nejstarší dopředu)?“

Aaron jí vysvětlil: „Ráchel a Josef byli poslední, částečně proto, že Josef byl mladší a zranitelnější než jeho bratři, ale také protože Jákob měl radši Ráchel než Leu.

Kdyby Ezauovi muži jeho rodinu napadli, Měli by Ráchel a Jákob největší šanci se zachránit, když byli na konci celé skupiny.“

Abby nerozuměla: „Co znamenal „zástup“?"

Aaron řekl: „To je slovo, kterým jsou označena všechna Jákobova stáda. Používá se, když je něčeho mnoho. Ezau chtěl vědět, proč má s sebou Jákob celou svou rodinu i stáda. Byl si jistý, že Jákob něco chystá.“

Abby se zeptala: „Proč dal Jákob Ezauovi všechny ty dary?“

Aaron jí vyprávěl příběh: „Asi před 20 lety se Jákob převlékl za Ezaua a ukradl mu jeho požehnání. Ezau byl tak rozzuřený, že ho chtěl zabít. A tak Jákob raději utekl pryč. Teď se poprvé od té doby vracel domů a nevěděl, jestli ho Ezau ještě pořád chce zabít, zvlášť když s sebou měl Ezau 400 mužů! Jákob si myslel, že když dá bratrovi dary, pomůže to zachránit jeho život i celou jeho rodinu, místo toho, aby věřil Bohu."

Abby chtěla vědět: „Kde vzal všechny ty lidi?“

Aaron jí řekl: „Ezau Jákobovu rodinu nikdy dříve nepotkal, takže nevěděl, že to byli jeho sluhové, ženy a děti.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Buď na chvíli Jákobem.

Kvůli tomu, jak se Jákob v minulosti zachoval, měli se svým bratrem Ezauem velmi špatné vztahy a mnoho let žili daleko od sebe. Ale Jákob věděl, že Bůh je s ním, dokonce i když situace byla opravdu složitá.

Popovídejte si se svým biblickým průvodcem o svých těžkých chvílích; mohla to být třeba hádka s kamarádem; možná se k tobě zachoval nehezky někdo ve škole; může to být dohadování s tvými bratry nebo sestrami nebo s rodiči. Vzpomeň si, že Bůh nám slíbil, že bude s námi i v těžkých dobách, stejně jako byl i s Jákobem.

Možná sis po vašem rozhovoru vzpomněl na někoho, komu by ses měl omluvit: možná bratrovi nebo sestře? Vyrob omluvné přáníčko pro toho, na koho sis právě vzpomněl a pečlivě si promysli, co mu tam napíšeš.

Poděkuj Bohu za to, že je vždy s námi v jakkoliv těžké situaci se zrovna nacházíme – a pak buď statečný a předej nebo pošli své přáníčko.

Buď na chvíli Ezauem.

Ezau mohl Jákobovi snadno ublížit, ale on ho místo toho přivítal a odpustil mu. Představ si, že bys dostal omluvné přáníčko od někoho, na koho se zlobíš. Promysli si, jak bys reagoval a co by sis myslel nebo co bys řekl. Promluv si o tom se svým biblickým průvodcem.