Expedice 2 : Boží rodina

9. Nečekaná společnost

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Nečekaná společnost
Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!“ Genesis 28,16

Přečtěte si společně: Genesis 28,10–16

Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu.
Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl.
Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.
Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu.
Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země.
Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“
Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!“

Mluv s Bohem

Řekni Bohu o chvílích, kdy se cítíš sám.

Popřemýšlej

Jakub si četl tento příběh se svou babičkou Věrou.

Jakubovi je 12 let. Hraje fotbal a také rád jezdí na kole.

Na příběhu ho udivila jedna věc: „Jak Jákob poznal, že to byl Bůh a že se mu jen něco nezdálo?“

Babička mu to vysvětlila: „Skoro každou noc se nám zdá spousta snů – a některé jsou pořádně bláznivé. Ale když k nám Bůh chce touto cestou mluvit, dělá to tak, abychom si mohli být jistí, že je to skutečně od něho. Nechce, abychom z toho byli zmatení. A tak si myslím, že Jákob zcela jistě věděl, že tento sen byl jiný. Také v dnešní době vyprávějí někteří lidé z různých částí světa, jak i k nim mluví Bůh skrze sny."

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Najdi venku větší kámen. Víc se dozvíš v knize Expedice Bible :-)