Expedice 1 : Bůh tvoří svět

5. Babylonská věž

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Spoj otázky a odpovědi, které k nim patří! (správné odpovědi byly platné v prosinci 2010, od té doby se mohly změnit!)

Otázka A: Kolika jazyky se mluví na Zemi?
Otázka B: V kolika jazycích byla vydána celá Bible nebo alespoň její část?
Otázka C: Kolik je na světě lidí?
Otázka D: Kolik lidí vlastní alespoň část Bible psané v jejich vlastním jazyce?

Odpovědi:

• 6 890 *
• 6,8 bilionu
• 4,7 bilionu *
• 2 565

Současný odhad světové populace můžete najít na www.census.gov/

* zdroj: Wycliffe international
Babylonská věž
"I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi." Genesis 11,8-9

Co se stalo předtím...

Po potopě se Noemovi synové Šem, Ham a Jáfet usadili na různých místech a měli mnoho dětí. Každý člověk na Zemi je jejich potomkem. Čas utíkal a lidé na Boha zapomněli. Stali se pyšnými a mysleli si, že si mohou udělat, co budou chtít. Ale Bůh dobře věděl, jací jsou.

Přečtěte si společně: Genesis 11:1–9

Celá země byla jednotná v řeči i v činech.
Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“
I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“
I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Co se stalo potom...

Lidé se rozutekli po celém světě a začali ho ničit, ale Bůh měl plán jak dát věci do pořádku. Jeho plán se začal uskutečňovat skrze Noemova pra-, pra-, pra- ... pravnuka – Abrama.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 12.

Víš, že... ?

Zikurat Archeologové nalezli na Středním Východě zbytky vysokých, stupňovitých věží. Babylonská věž vypadala jako obrovský zikurat.

Blíže k nebi Stavitelé si mysleli, že se k Bohu přiblíží tak, že budou stále výše a blíže k nebi. My už dnes víme, že nepotřebujeme žádnou věž. Bůh nám říká, že se o Něm můžeme více dozvídat tím, že budeme věřit a poslouchat Jeho slovo.

Babylon Bylo to poprvé v dějinách, co lidé spojili své síly, aby neuposlechli Boha tím, že postaví věž. Poté, co jim Bůh znemožnil se dorozumívat, nazvali toto město „Babel“, což zní v hebrejštině stejně jako slovo, které znamená „zmatek“. Z Babelu se později stal Babylon. (viz. Expedice 10 Boží poslové).

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti dnes pomohl soustředit se na Něj.

Popřemýšlej

Přečti si, co se stalo, když si Roman a jeho maminka Linda společně četli tento příběh z Bible.

Romanovi je 12 let. Zajímá ho kreslení a příroda.

Když si se svojí maminkou četl tento biblický příběh, zeptal se: „Kde je Babylon?“

Jeho maminka zkusila najít odpověď na internetu. Zjistila, že Babylon byl postaven na pláni Šineár (v dnešním Iráku).

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Napiš členům své rodiny a kamarádům o tomto biblickém příběhu zašifrovaný vzkaz.

Kód, nebo-li šifru, vytvoříš tím, že:

• posuneš písmena v abecedě o pět míst, takže a = e, b = f, c = g atd. nebo

• přiřadíš ke každému písmenu číslo, takže a = 1, b = 2, c = 3 atd.

Pokud tě kódování baví, můžeš vyzkoušet i něco složitějšího - třeba písmena víc promícháš nebo je nahradíš různými znaky a symboly.

Zkus si zjistit něco o Morseově abecedě nebo dorozumívání praporky a zkus je použít k napsání vzkazu, který „poplete“ tvůj jazyk.

Přelož do svého kódovacího jazyka jeden verš z tohoto biblického příběhu a požádej svého biblického průvodce, aby přišel na to, co tvoje šifra znamená.

Stejně tak si tvoji kamarádi, rodiče nebo tvůj průvodce mohou vymyslet vlastní šifrování, které se pak ty pokusíš rozluštit.