Expedice 1 : Bůh tvoří svět

1. První lidé

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Máš za úkol vykonávat nějakou práci, ať už doma nebo ve škole? Máš zvířátko, o které se staráš? A nebo máte doma v květináči nebo na zahradě rostliny, které zaléváš?

Víš, čím bys chtěl(a) být, až budeš starší?

Víš, že úplně prvním zaměstnáním na světě byla práce zahradníka a správce světa?
První lidé
"Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré." Genesis 1,31a.

Co se stalo předtím...

Na počátku, dříve než existoval čas, byl jen Bůh.

Bible začíná příběhem o tom jak Bůh stvořil vesmír: oblohu a moře; rostliny a stromy; slunce, měsíc a hvězdy; ryby, ptáky a ostatní zvířata. Jako poslední stvořil Bůh první lidské bytosti – aby byli jako On. A stvořil nádhernou zahradu aby byla jejich domovem. Všechno bylo dokonalé.

Přečtěte si společně: Genesis 2,15–22

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst.
Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“
Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.
A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

Co se stalo potom...

V této zahradě platilo jen jedno nařízení. Adam a Eva, první muž a první žena, směli jíst ovoce ze všech stromů v zahradě s výjimkou jediného: ze stromu poznání dobrého a zlého. Rozhodnou se Adam s Evou dělat to, co jim Bůh uložil?

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 12.

Víš, že... ?

Genesis znamená „počátek“. Kniha Genesis (1.Mojžíšova) je první knihou Bible a vypráví o počátku vesmíru. Genesis vypráví o tom jak Bůh stvořil oblohu, zemi, moře, planety a celý širý vesmír, rostliny, živočichy a lidi – ale vypráví také o tom jak lidé Boha neposlechli a všechno pokazili.

Zahrada Eden Nevíme přesně kde byla zahrada Eden. Možná to bylo v zemi, kterou se dnes jmenuje Irák.

Lidé Příběh o stvoření vysvětluje, že lidé jsou důležitější a jiní než ostatní živočichové. Jsou vrcholem všeho, co Bůh stvořil a jsou velmi výjimečným způsobem Jeho dětmi.

 

Mluv s Bohem

Mnoho veršů v Bibli říká krásné věci o nádherném světě, který Bůh stvořil. Vy můžete tato slova říkat Bohu jako modlitbu:

„Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost.“ (Žalm 104:34)

Nebo se podívejte na žalmy 8, 19, 33 nebo 104 a vyberte si verše, které můžete i vy dnes říkat Bohu.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Bůh dal prvním lidem, Adamovi a Evě, za úkol starat se o svět. Učíte se ve škole o přírodě a přírodních vědách? Nebo chodíš na nějaký přírodovědný nebo vědecký kroužek? A děláš něco pro to, abys přírodě pomohl, například třídíš suroviny (papír, sklo, plasty aj.) nebo se snažíš šetřit vodou?

Vystřihni si několik obrysů ruky. (Polož svoji ruku na barevný papír, obkresli ji i s jednotlivými prsty a pak ji opatrně vystřihni. Možná budeš potřebovat pomoc s obkreslením té ruky, kterou píšeš.) Na každou papírovou ruku napiš jednu věc, jak se lidé mohou starat o svět a živočichy, kteří v něm žijí. Například: „Starat se o své domácí mazlíčky“ nebo „Chránit životní prostředí“.

Vyrob si z těchto papírových rukou plakát tak, že je nalepíš dokola aby vytvořily tvar Zeměkoule. Nebo je můžeš přidělat na větvičku a vytvořit tak strom nápadů, který bude mít ruce místo listů.

Znovu se podívejte na všechny možnosti, jak se můžeme starat o svět, které jste napsali na „ruce“. Vyber si jednu, kterou budeš ty sám dodržovat a která bude součástí toho jak se staráme o Boží svět.