Expedice 12 : Co Ježíš říkal

56. Co dělat

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

V pohádkách mohou mát hrdinové často tři přání. Co si většinou přejí?

Jsou po splnění těchto přání šťastní? Proč? O čem si podle tebe většina lidí myslí, že by je učinilo šťastnými?

Co si myslíš, že by učinilo šťastným tebe? Můžeš vymyslet tři věci?
Co dělat
"Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře." Matouš 5,14

Co se stalo předtím...

Ježíš začal lidem vyprávět o Bohu a uzdravovat ty, kteří byli nemocní. Brzy za ním šly celé zástupy lidí, mnohem více, než kolik se jich mohlo vejít do nějaké budovy. Ježíš jim proto kázal pod širým nebem, kde ho každý mohl dobře vidět i slyšet. Tam jim říkal dobré zprávy o Božím Království.

Přečtěte si společně: Matouš 5,3-16

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Co se stalo potom...

Ježíš učil mnohem víc věcí o Božím Království a o tom, jak žít podle Boží vůle. Můžete si o tom přečíst více v Matoušovi 5:17-48.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 78.

Víš, že... ?

Učení Ježíšovi bylo přibližně 30 let, když začal učit lidi o Bohu. Byl známý jako „rabbi“ neboli náboženský učitel. Když si sedl, bylo to znamení, že bude učit důležité věci.

Žehnat nebo požehnaný Slovo „žehnat“ znamená „činit šťastným“ a „požehnaný“ znamená „být šťastný“.

Boží Království Ježíšovo hlavní poselství bylo, že přišlo Boží Království. Nemyslel tím, že by se objevila nějaká nová země, ale že přišel, aby lidem ukázal, jak žít podle Boží vůle. Měli vidět v Bohu svého Krále. Bůh je na straně těch, kdo jsou chudí, přehlížení, nešťastní, potřební, kdo mají méně příležitostí než ostatní a těch, kdo trpí. Boží Království je vystavěno na těchto lidech. Velmi se liší od jiných známých království, která jsou postavena na moci a penězích!

Lampy Protože v domech nebyla žádná elektřina a měly jen malá okna, používali lidé k jejich osvětlení lampy. Byly vyrobené ze ztvrdlého jílu a naplněné olivovým olejem. Knot byl vyrobený z rostliny lnu nebo z kousku hadru; ten sahal jedním koncem do nádoby lampy, kde byl namočený v oleji. Druhý konec se pak zapálil. Tyto lampy hodně kouřily a nedávaly moc světla, takže bylo obzvlášť důležité, aby byly postaveny někam,kde budou osvětlovat celou místnost.

Sůl bylo snadné získat na březích Mrtvého moře, které je známe velkým množstvím soli v jeho vodě. Byla používána ke konzervování potravin (například čerstvé ryby byly pokryty silnou vrstvou soli, aby se nerozkládaly) a k ochucování jídel.

 

Mluv s Bohem

Použij svou „krabičku požehnání“ a raduj se ze všeho, co pro tebe Bůh udělal.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Rachel a její tatínek Robin.

Rachel je 8, miluje ježdění na koni a chová akvarijní rybičky.

Rachel chtěla vědět: „Proč řekl Ježíš svým učedníkům, aby byli jako sůl a jak může sůl nebýt slaná?“

Robin jí vysvětlil: „Sůl byla tehdy moc důležitá. Představovala jediný způsob, jak mohli lidé uchovávat potraviny, aby se jim nekazily – neměli lednice a nemohli uchovávat jídlo v chladu. Když pokryli solí čerstvé maso, nějakou dobu jim vydrželo, protože sůl zabrání baktériím a hmyzu, aby jídlo zkazily a aby smrdělo.

Získat čistou sůl bylo obtížné a byla tak důležitá, že římští vojáci ji dostávali jako část svého žoldu. Čistá sůl nemůže ztratit svou slanost, ale sůl, kterou většina lidí tenkrát používala, byla posbírána ze země a bylo do ní zamícháno mnoho dalších věcí – podobně jako dnešní posypová sůl, kterou používáme v zimě na silnice. Když ji neuchovávali v suchu, sůl se rozpustila a zůstala jen zbylá nepoužitelná směs; nedala se použít ani jako sůl ani na pěstování rostlin, tak ji vyhodili ven na silnice a cesty.

Tím, co Ježíš říkal, chtěl, aby jeho učedníci byli jako sůl: aby zastavili rozpad světa a udržovali ho zdravý, stejně jako sůl brání rozkladu masa a udržuje ho dobré k jídlu. Podle chuti poznáte i jen maličké množství soli v jídle nebo ve vodě; takže i malé věci, které děláme pro Boha, mohou způsobit rozdíl.

Kdyby Ježíšovi následovníci ztratili svou „slanost“, (podobně jako posypová sůl, která byla uchovávána na vlhkém místě), znamenalo by to, že nežijí tak, jak to Bůh chce, a nemají dobrý vliv na ostatní lidi. Nelišili by se od lidí, kteří Boha neznají a jak by jim pak mohli ukazovat na Boha a říkat jim o Něm? Nechovali by se jako Boží služebníci a Bůh by si je nemohl používat.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Vyzkoušej si tyto pokusy, abys viděl, co Ježíš myslel, když mluvil o tom, že jeho učedníci mají být „světlem pro celý svět“. Provádějte je se svým biblickým průvodcem nebo s jiným dospělým a buďte opatrní, když budete používat zápalky.

Experiment 1

Budete potřebovat:

● velkou žáruvzdornou mísu

● držák na svíčku

● svíčku

● krabičku zápalek

Zapal svíčku a opatrně dej nad ní mísu. Teď světlo nevidíš. Pár minut počkej a pak mísu zase dej pryč. Svíčka spotřebovala všechen kyslík a plamen zhasl. (Pokud máte skleněnou mísu, můžete sledovat, jak se to stalo.) Svíčka pod mísou byla zbytečná: nic neosvítila. Takže co říkal Ježíš o svých učednících?

Experiment 2

Budete potřebovat:

● držák na svíčku

● svíčku

● krabičku zápalek

● zrcadlo

Zapalte svíčku a umístěte za ní zrcadlo. Uvidíte dva plamínky a světlo se bude zdát dvakrát tak jasné. Takže co říkal Ježíš o svých učednících?