Expedice 12 : Co Ježíš říkal

59. Dobrý Samaritán

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Použil jsi někdy nějakou z těchto omluv?

● Mám moc práce

● Jsem moc unavený

● Musím?

● Možná později...

● To může udělat i někdo jiný

V roce 2006 se námořník Mike Golding vzdal šance vyhrát závody v plavbě jednotlivců na jachtách kolem světa, aby zachránil jiného soutěžícího, Alexe Thomsona, jehož loď se potápěla. Alex pak řekl: „Jsem Mikovi velmi vděčný, že se pro mě vrátil.“ Myslíš si, že Mike udělal správnou věc nebo měl pokračovat a vyhrát ten závod? Proč?

Někteří lid se snaží udělat každý den alespoň jeden dobrý skutek pro ostatní. Zvládl bys to také?
Dobrý Samaritán
„‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ Lukáš 10,27

Co se stalo předtím...

Ježíš byl známý jako učitel, který mluvil o Bohu. Mnoho lidí věřilo tomu, co říkal, a následovali Ho; jiní nebyli jeho slovy potěšeni. Někdy se snažili ho nachytat a ptali se ho na nezodpověditelné otázky. To se stalo i v tomto biblickém příběhu.

Přečtěte si společně: Lukáš 10,25-37

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“
Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“
On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“
Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“
Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.
Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu.
A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho.
Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem;
přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘
Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“
Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.“

Co se stalo potom...

Bible nám neříká, co ten muž udělal poté, co mu Ježíš řekl tento příběh.

Co si myslíš ty, že udělal?

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 78.

Víš, že... ?

Samaritáni Židé a Samaritáni bydleli blízko u sebe, ale po staletí byli nepřáteli. Nikdo, kdo poslouchal Ježíšův příběh, neočekával, že by Samaritán mohl být dobrým člověkem, který pomůže zraněnému muži: museli být opravdu v šoku z takového závěru!

Žít podle Boží vůle Každá postava v tomto příběhu je příkladem toho, co dělat nebo nedělat. Ježíš řekl, že máme dělat to, co udělal Samaritán na cestě. V Boží Království se lidé starají o druhé a vzdávají se svých vlastních plánů, aby pomohli těm, kdo to potřebují.

Věčný život Je to Boží život, který mohou sdílet i lidé. Cestou k věčnému životu je věřit v Ježíše, vkládat svou víru v Něj. Najdi si v Bibli více veršů o věčném životě v Janovi 3:16; 10:28; 14:1-4; 14:6.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti ukázal, komu máš dneska pomoci.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Kdyby Ježíš vyprávěl tento příběh dnes, jaký si myslíš, že by byl?

Kdo by byl tím přepadeným mužem? Kdo by byl tím, kdo nezastavil? Kdo by byl laskavým cestovatelem: tou nejnepravděpodobnější osobou zachránce?

Vymysli svou verzi tohoto příběhu a pak namaluj sérii obrázků nebo je nafoť a vytvoř z nich fotopříběh. Jako herci nebo členové produkčního týmu ti mohou pomáhat i tvoji kamarádi.

Jestli nemáš žádný nápad jak začít, představ si dva soupeřící sportovní týmy. Někdo zbil fanouška a nechal ho ležet u cesty. Kolem procházeli dva lidé, ale nepomohli mu. Pak se objevil fanoušek konkurenčního týmu a pomohl mu.