Expedice 12 : Co Ježíš říkal

60. Ztracený a nalezený

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Každý má rád dobré příběhy. Odkud máš příběhy nejradši ty? Z knížek? V kině? Když je někdo vypráví?

Jaké jsou tvé nejoblíbenější příběhy?

Jaké příběhy v knihách nebo v televizi se ti v nedávné době líbily? Co ses z nich naučil o životě?
Ztracený a nalezený
"Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." Lukáš 15,7

Co se stalo předtím...

Ježíš se věnoval lidem, o které se ostatní nestarali. Zaměřoval se na chudé, na ty, které ostatní neměli rádi kvůli jejich práci a na lidi s nepříjemnými nemocemi. Tito lidé byli velmi šťastní, že je Ježíš jejich přítelem. Ale ostatní si mysleli, že není dobré, aby s nimi trávil svůj čas člověk, který mluví o Bohu.

Lukáš 15,1-10

Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.
Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Pověděl jim toto podobenství:
„Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?
Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena,
a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde?
A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘
Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“

Co se stalo potom...

Ježíš jim řekl ještě třetí příběh o něčem, co bylo ztracené. Tentokrát to byl syn, který opustil svůj domov, ale jehož otec nikdy nepřestal doufat, že se vrátí. Přečtěte si tento příběh v Lukášovi 15:11-32.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 78.

Víš, že... ?

Být ztracený V příběhu byla jen jedna ztracená ovce a jen jediná ztracená mince; a bylo tam 99 ovcí a 9 mincí, které ztracené nebyly. Bůh se vždycky snaží obnovit ty, kdo sešli ze své cesty.

Na kom Ježíšovi záleží? Ježíš byl známý jako „přítel výběrčích daní a hříšníků“. Rád byl s lidmi, o kterých si „dobří“ lidé mysleli, že nebyli hodni jejich zájmu. Proč? Proč Bůh tyto lidi miluje a chce, aby byli součástí Jeho Království?

Farizeové Tito lidé byli velmi náboženští Židé, kteří byli experty na Boží zákon. Mysleli si, že přesně ví, jak Bůh chce, aby se lidé chovali. Mysleli si, že je hrozné, že Ježíš, který tvrdí, že zná Boha, může trávit svůj čas s někým, kdo je tak „špatný“.

 

Mluv s Bohem

Když chceme být s Bohem a poprosili jsme Ho o odpuštění toho, že jsme si dělali, co jsme chtěli, je tu s námi, i když to tak někdy možná necítíme. Představ si, že jsi tou ovečkou nebo mincí a Bůh přichází, aby tě našel.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Lewis a jeho babička Ann.

Lewisovi je 10. Když je u babičky, rád chodí do kostela.

Lewis: „Proč by se ta žena namáhala kvůli jedné ztracené minci?“

Ann: „Tenkrát měla dohromady možná jen těch 10 mincí. Neexistovaly žádné banky a neměla k dispozic žádné jiné peníze. Mince měly tenkrát mnohem větší hodnotu než mají dnes.“

Lewis: „Tak pak stálo za to ji hledat. A jedna ztracená ovečka byla důležitá pro pastýře.“ Ann: „Chceš se zeptat ještě na něco ohledně tohohle příběhu?“ Lewis: „Nevím, co znamená „činit pokání“.

Ann: „Znamená to říct, že je ti líto a opravdu to tak myslet, takže už tu špatnou věc nechceš nikdy dělat. Špatné věci, které děláme, se nazývají „hříchy“.“

Lewis: „Je to příběh o tom, jak se omluvit. Ta ovečka byla jako někdo, kdo udělal něco špatného a musí se omluvit, aby se mohla vrátit k ostatním. Těch 99 oveček se nemuselo omlouvat, protože neudělaly nic špatného.“

Ann: „Myslíš si, že i ty ostatní ovečky mohly někdy udělat něco špatného?“

Lewis: „Jestli jo, tak byly jako ta ztracená ovečka a musely se omluvit. A pak mohly zhřešit i ty ostatní. Pořád někdo z nás hřeší a omlouvá se.“

Ann: „Bůh je šťastný, když se omluvíme. Je jako ta žena, která našla svou cennou minci a jako pastýř, který našel ovečku. Když děláme špatné věci, jsme ztracení, dokud je neuznáme a neomluvíme se – pak můžeme začít znovu.“

Lewis: „Líbí se mi ten příběh o ovečce. Je hezké myslet na to, že nás Bůh najde.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Zkus si jeden z těchto příběhů zahrát jako divadlo. Můžeš ten příběh vyprávět z pohledu jedné z oveček nebo mincí. Co by si ta ztracená ovečka myslela? Co by dělala jedna z těch mincí, které nebyly ztracené?

Nebo se můžeš zaměřit na jednu z těch lidských postav – na ženu nebo pastýře. V Bibli se dočteme, co udělali – ale co říkali a jak se cítili? Můžeš si představovat jaké zrovna bylo počasí nebo v jaké části dne se ten příběh odehrál.

A co napsat krátký článek z pohledu toho, kdo ten příběh poslouchal? Bylo tam 12 Ježíšových přátel, učedníků; ale byl tam i výběrčí daní, lidé, kteří nežili dobře, náboženští vůdcové a právníci. Každý z nich ten příběh určitě „slyšel“ jinak. Ježíš říká, že andělé se radují, když se jediný ztracený člověk obrátí k Bohu. To je dobrá zpráva pro ty, kdo se považují za „hříšníky“, ale nepotěšila náboženské vůdce, kteří byli pyšní, že oni nejsou ztracení.

Až svou divadelní hru dovymyslíš, rozhodni se, jak ji zahraješ. Můžeš ji se svými kamarády nebo sourozenci zahrát pro vaši rodinu. Nebo si můžeš vyrobit loutky (nebo použít hračky, které už máš) a zahrát loutkové divadlo (zakryj stůl nebo židle kusem látky, schovej se za ni a zvedni loutky, aby nad ní hrály.)