Expedice 16 : Dobrá zpráva pro každého

79. Cestování a vyučování

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Představ si, že ti někdo právě řekl nejlepší zprávu na světě! Co by to mohlo být?

Necháš si ji pro sebe nebo budeš chtít, aby to věděli i ostatní lidé?

Komu to řekneš nejdřív? Jak mu to řekneš? Jak bys mohl tuto úžasnou zprávu říct celému světu?
 Cestování a vyučování
"Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval." Skutky 16,14

Co se stalo předtím...

Pavel se vydal na další dlouhou cestu, tentokrát se Silasem a mladým mužem, který se jmenoval Timoteus. Nedařilo se jim podle Pavlových představ a nedostali se na některá místa, která chtěl Pavel navštívit. Pak měl Pavel vidění, ve kterém viděl muže, jenž ho prosil, aby ho navštívil v jeho zemi, a aby tam šířil dobré zprávy o Ježíši. Vydali se jak nejrychleji mohli do města Filipy.

Přečtěte si společně: Skutky 16,6-15

Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou.
Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil.
Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady.
Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“
Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samothráké a druhého dne do makedonské Neapole.
Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tomto městě jsme strávili několik dní.
V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.
Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.
Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: „Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty;“ a my jsme její naléhavé pozvání přijali.

Co se stalo potom...

Pavel se Silasem měli problémy a dostali se do vězení. V noci, když zpívali a modlili se k Bohu, přišlo zemětřesení a dveře vězení se otevřely. Nepokusili se utéci, ale místo toho řekli, muži, který byl za vězení zodpovědný, o Ježíši – a on se stal křesťanem! Následujícího dne byli propuštění a pokračovali v cestě, při které lidem všude, kam přišli, vyprávěli o Ježíši.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 102.

Víš, že... ?

Filipi bylo velké město v severním Řecku. Byla to římská kolonie. Byla zde založena první křesťanská církev v Evropě a později, když byl Pavel ve vězení, psal do Filipi některé své dopisy.

U řeky Vždy, když přišel Pavel do nějakého nového města, šel nejprve na místo, kde se shromažďovali místní Židé nebo do synagogy. Ve Filipi se ti, kdo následovali Boha, nescházeli v žádné budově, ale tradičním místem jejich setkání byl břeh řeky.

Fialové oblečení se nosilo jako znak urozenosti a bohatství. Inkoust bylo nákladné vyrobit, protože se získával z mořských plžů.

 

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za to, že jsme každý jiný. A poděkuj Mu, že pro každého má jinou cestu, jak se stáváme Ježíšovými učedníky.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Na své cestě potkali Pavel se Silasem mladého muže, který se jmenoval Timoteus. Ten se k nim připojil. Když pak přišli do Filipiy, potkali Lydii.

Použij informace z tohoto oddílu Bible k tomu, abys vyplnil „osobní profil“ Lydie a Timotea (podívej se také na Skutky 16:1-3)


Timoteus

Žije v ….................

Matka ….................

Otec …...................

Co si o něm lidé myslí ….........................Lydie

Žije v ….................

Matka ….................

Otec …...................

Co si o ní lidé myslí ….........................Teď zkus vytvořit profil tebe a tvého biblického průvodce.

Jméno:................

Věk …...........................

Žije v …...........................

Přátelí se s ….................................

Oblíbený biblický příběh …................................

Oblíbený biblický verš …...................................