Expedice 16 : Dobrá zpráva pro každého

80. Ztroskotání

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jsi rozvážný, klidný nebo praktický? Jsi ukvapený nebo panikář?

Vzpomeneš si na nějakou situaci, která tě děsí nebo v tobě vyvolává paniku? Jak ji řešíš?

Slyší Bůh naše volání o pomoc? Jak to víme?

Bůh odpovídá na naše modlitby mnoha různými způsoby. Na kolik si jich dokážeš vzpomenout?
Ztroskotání
"Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil." Skutky 27,25

Co se stalo předtím...

Pavel odešel do Jeruzaléma a kázal tam ve velkém Chrámu. Židovští vůdci se ale postavili proti němu a nechali ho uvěznit. Požádal, aby se jeho případ řešil v Římě. To znamenalo cestu po moři – ale byla zrovna sezóna bouří a špatného počasí...

Přečtěte si společně: Skutky 27,20-26.39-44

Po mnoho dní se neukázalo ani slunce ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme.
Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim: „Měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu, a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu.
Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své.
Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím,
a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.‘
Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.
Máme se dostat k nějakému ostrovu.“

(...)

Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho s lodí přistanou, bude-li to možné.
Odsekli kotvy a nechali je v moři a zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu.
Najeli však na mělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout a záď se bortila pod náporem vlnobití.
Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl, až doplave na břeh.
Ale důstojník chtěl zachránit Pavla, a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi
a ostatní aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh živi a zdrávi.

Co se stalo potom...

Bezpečně přistáli na ostrově Malta a zůstali tam po zbytek zimy. Na jaře se znovu vydali na cestu a do Říma se dostali bez dalších problémů. Pavel tam zůstal dva roky a napsal odtud mnoho dopisů církvím a přátelům.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 102.

Víš, že... ?

Římští občané Pavel byl napaden skupinou židovských mužů, kterým vadilo, že mluvil o Ježíši – ale byl to Pavel, kdo byl uvězněn! Byl římským občanem, což znamenalo, že se s ním muselo zacházet s respektem a mohl zažádat o to, aby se jeho případ řešil v Římě.

Plavba lodí Pavel plul do Říma na lodi, která vezla obilí, pravděpodobně z Egypta. Lukáš cestoval s ním a zaznamenával různé detaily z cesty – o počasí, kdo byl na palubě a jak dobře námořníci loď ovládali.

Podzimní bouře Pavel byl zvyklý plout na lodi a varoval před plavbou na podzim. Přesto ale vypluli a loď ztroskotala v prudké vichřici, která trvala několik dnů. Posádka i pasažéři se zachránili na ostrově Malta – a pak zde čekali než přejde zima, aby pokračovali ve své cestě.

 

Mluv s Bohem

Co se ti na tomto biblickém příběhu líbí nejvíc? Řekni o tom Bohu.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Pavel prožil ve svém životě mnoho nebezpečí a těžkostí, jako jsou povodně, přepadení, uvěznění či ztroskotání. Bez ohledu na to vytrvala a všude, kam přišel, mluvil o své víře.

Zkus se svým biblickým průvodcem najít informace o nějakém misionáři, který pokračoval v práci pro Boha, i když měl problémy nebo čelil nebezpečí.

Jednou takovou slavnou misionářkou byla i Gladys Aylward. Pokračovala v práci pro Boha, i když jí to lidé ztěžovali a byla ve složité situaci. Nesložila zkoušky, které potřebovala pro to, aby se mohla stát misionářkou, ale věděla, že to je to, co po ní Bůh chce. Nechala se proto zaměstnat jako služebná v jednom velkém domě a všechny peníze šetřila. Pak odjela vlakem, lodí a nakonec na mule z Anglie až do Číny. Byla odhodlaná říci ostatním o Ježíši. Založila hostinec v místě, kde věděla, že se cestující zastaví a přinesla Bibli do země, kde nikdy před tím nebyla dostupná. Gladys se nevzdala! Pracovala pro Boha i přes všechny problémy.