Expedice 18 : Na Boží cestě

90. Boží slovo

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Boží slovo
"Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré (...), aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu." 2. Timoteovi 3,16-17

Přečtěte si společně: 2. Timoteovi 3,10–17

Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost,
pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Mluv s Bohem

Vezmi si svůj obrázek stromu a mluv s Bohem
● o lidech, kteří ti pomáhají Jej poznávat
● o tom, co už o Bohu víš
● o tom, co by ses rád dozvěděl

Popřemýšlej

Rebeka a Abigail jsou dvojčata. Přečetly si příběh s maminkou.

Rebece a Abigail je 11 let. Obě chodí na gymnastiku a rády zpívají.

Rebeka se ptala: „Proč Pavel mluví k Timoteovi a ne k někomu jinému z těch, co měl kolem sebe?“

Maminka odpověděla: „K Timoteovi Pavel mluví proto, že byl jeho učitelem, vedl ho a školil, aby Timoteus mohl sloužit Bohu.“

Abigail zajímalo: „A proč mu Pavel psal dopis, když za ním mohl jít a mluvit s ním osobně?“

Maminka jí vysvětlila: „Pavel chtěl zachytit své myšlenky na papír. V té době bylo cestování náročné, lidé se nemohli tak snadno sebrat a setkat se. Pavel to vše také chtěl mít zapsáno, aby později mohl Timoteus jeho učení předávat dál.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Namaluj strom. Postupuj podle pokynů v knize Expedice Bible na straně 111.