Expedice 18 : Na Boží cestě

87. Patřit Bohu

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Nosíš školní uniformu? Co to říká lidem, lideří tě vidí ji nosit?

Jak poznáš při fotbalovém zápase, kdo fandí jakému týmu?

Jak si myslíš, že lidé poznají, že někdo patří Bohu?
 Patřit Bohu
"Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky." 1. Timoteovi 6,12

Co se stalo předtím...

Pavel svého mladého přítele Timotea varoval, že víra v Ježíše Krista mnoha lidem vadila. Může pro něj být velkým pokušením jednat stejně jako pstatní, odvrátit se od víry nebo myslet jen na peníze. Být odlišný není nikdy snadné. Jak se tedy Timoteus mohl ubránit před tím, aby se od své víry odchýlil nebo aby Ježíše zapřel? Bude jeho víra a jeho vedení dostatečně silné na to, aby obstál proti falešným učitelům?

Přečtěte si společně: 1.Timoteova 6,11-19

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,
abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.
On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;
napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,
a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.

Co se stalo potom...

pavlovi na Timoteovivelmi záleželo. Timoteus potřeboval praktický návod, co má dělat, a ten mu Pavel dal v tomto dopise. Timoteus a jeho církev se potřebovali spoléhat na Boží laskavost, na jeho “milost”.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 114.

Víš, že... ?

Sdělení Pavel dává Timoteovi praktické rady: kdo by měl vést církev; jak by se tito lidé měli chovat; jak církev spravovat; a co učit.

Timoteova praxe Timoteus byl ještě mladý a někteří lidé si mysleli, že je příliš mladý na to, aby mohl vést církev. Ale měl bohatou praxi, kterou získal s Pavlem. Cestoval s ním na jedné z jeho výprav; byl vyslán do církve v Tesalonice, která čelila problémům; pracoval s Pavlem v Korintu a v Efezu; spolu šli do Jeruzaléma, aby odevzdali penežní dar tamní církvi; a trávil s Pavlem čas i v době, kdy byl ve vězení.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti ukázal, kde můžeš bojovat za dobrou věc, a kde máš bojovat proti špatným věcem.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu tento biblický oddíl četli Hannah a její kmotr Pete.

Hannah je 8 let a žije v Belgii. Miluje kočky a ráda a hodně čte.

Hannah se zeptala: “Proč se Kristus “zjeví”?”

Pete jí odpověděl: “Zjevit se” znamená totéž jako objevit se. Říká se tím tedy, že Ježíš se ještě podruhé vrátí. Ježíš své učedníky učil, že na konci světa se vrátí a bude poslední soud, při kterém rozdělí lidi do dvou skupin – na ty, kteří v Něj věří a na ty, kteří nevěří.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Být křesťanem znamená žít pro Ježíše – milovat Ho, poslouchat a následovat. Je to podobné jako být zpěvákem nebo hercem, který má v hledišti jen jediného diváka – Ježíše. Hrajeme, nebo žijeme, jen pro Něj!

Přečti si verš z Matoušova evangelia 5:16, abys viděl, jak Ježíš chce, aby pro něj lidé svítili. Tady je pár tipů:

● Dávejte si pozor na svá slova. Slova mohou způsobit mnoho dobrého, ale mohou toho také mnoho zničit.

● Vždycky buďte laskaví a dělejte to, co po vás Ježíš chce – I když jsou třeba vaši přátelé nepříjemní nebo dělají něco špatného.

● Buďte připravení. Přemýšlejte o tom, co byste mohli říct, kdyby se vás někdo zeptal, proč jste křesťané.

Když budete svítit pro Ježíše, vaši přátelé poznají, že jste křesťané.