Expedice 18 : Na Boží cestě

86. Vést církev

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Dostali jste někdy dlouhý povzbudivý dopis nebo email?

Od koho byl? A o čem byl?

Dovedli byste napsat dopis nebo email, kterým byste někoho povzbudili?
Vést církev
"Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu." 1. Timoteovi 3,1

Co se stalo předtím...

V době, kdy se Timteus stal Ježíšovým následovníkem a začal pracovat s Pavlem, byl ještě mladíkem. Pracovali spolu dlouhou dobu. Pavel dal Timoteovi za úkol vést nový sbor. Bylo důležité, aby církevní vůdce žil podle Boží vůle a hlásal pravdu o Ježíši.

Přečtěte si společně: 1.Timoteova 3,1-13

Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu.
Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;
nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.
Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.
Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.
Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu.
Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.
Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.
Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.

Co se stalo potom...

Pavel Timotea varoval, že se potká s lidmi, kteří učí něco jiného, proto bylo velmi důležité, aby věděl, kdo je Bůh a co pro svůj lid udělal. Bylo tak naléhavé, aby to věděl, že to Pavel Timoteovi napsal i v tomto dopise, přestože předpokládal, že Timotea brzy navštíví.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 114.

Víš, že... ?

Timoteus byl jedním z Pavlových pomocníků. Pocházel z města, které se jmenovalo Lystra. Jeho otec byl Řek a matka Židovka. Společně cestovali a pracovali. Nyní se Timoteus stal vůdcem církve.

Efez Pavel strávil v Efezu více než dva roky. Když odešel, jeho mladý pomocník Timoteus tam zůstal, aby pomáhal tuto církev vést po jeho odchodu.

 

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za člověka, který je na Expedici Bible tvým biblickým průvodcem. A nezapomeň poděkovat i jemu!

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Znáš někoho, kdo je vůdcem nebo pomocníkem ve tvém církevním společenství nebo někoho, kdo druhým říká o Ježíšovi? Kdo vede tvou církev nebo nedělní školu? Možná je to tvůj biblický průvodce!

Vyrob nebo kup pro něj přání, kterým mu poděkuješ za všechno, co pro tebe i ostatní dělá. Kromě toho, že mu poděkuješ a podepíšeš se svým jménem, mu můžeš také zkopírovat pro povzbuzení slova z 1:Timoteovy 3:13. stejně jako je napsal Pavel, aby povzbudil Timotea.