Expedice 18 : Na Boží cestě

89. Být připravený

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Představ si, že je školní den. Daří se ti chodit včas? PřIjdeš často:

● pozdě?
● včas?
● dříve než je nutné?

Představ si, že odjíždíš na dovolenou nebo někam pryč na jeden den. Daří se ti se včas připravit? Budeš připravený:

● pozdě?
● včas?
● dříve než je nutné?

Představ si, že si jdeš hrát s kamarády.
Daří se ti se včas připravit? Budeš připravený:

● pozdě?
● včas?
● dříve než je nutné?
Být připravený
"Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista." 1. Tesalonickým 5,9

Co se stalo předtím...

Pavel pracoval nějakou dobu v Tesalonice, ale musel odejít dříve, než svou práci dokončil. Timoteus zdejší církev navštívil a vyprávěl Pavlovi, že jsou stateční a nepřestali být křesťany, když se pro ně situace nevyvíjela dobře. Pavel jim proto napsal, vysvětloval jim podrobněji, čemu mají věřit a jak se mají jako křesťané chovat. Říká jim, že mají být připravení na Ježíšův návrat: s Bohem mají úžasnou naději na věčný život s Ním.

Přečtěte si společně: 1.Tesalonickým 5,1-11

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.
My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.
Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

Co se stalo potom...

Pavel vyzývá věřící, aby se povzbuzovali vzájemně. Prosí je, aby milovali své vůdce a žili podle Boží vůle. Mohou pořád být šťastní díky Božím darům a zůstávat blízko Bohu i sobě navzájem.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 114.

Víš, že... ?

Tesalonika bylo velké a významné město v severním Řecku.

Datum Pavel psal tento dopis církvi kolem roku 50. Je to jeho první dopis.

Sdělení Pavel tuto církev navštívil, ale nemohl tam zůstat dlouho kvůli velkému odporu Židů. Můžete si o tom přečíst ve Skutcích 17:1–9. V dopise vidíme, jak je Pavel štěstný, že tato církev i po tak krátké době učení roste.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti pomohl toto sdělení pochopit.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Co pro tebe znamená Bible?

Ptal ses na to sám sebe v Expedici 1, v kapitole “Pád”? Poznamenal sis svou odpověď nebo pamatuješ si jí?

Vzpomeň si na všechno, co ses při Expedici Bible dozvěděl.

Co už víš, cos před tím nevěděl?

Co tě překvapilo?

Zklamalo tě něco?

Která část byla nejhorší?

Změnila se tvoje odpověď na tuto optázku od Expedice 1?

A co tvůj biblický průvoce? Změnila se jeho odpověď za tu dobu, kdy spolu podnikáte Expedici Bible?