Expedice 20 : Navždy s Bohem

98. Kdo drží všechno v rukou?

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Kdo drží všechno v rukou?
A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“ Zjevení 7,10

Přečtěte si společně: Zjevení 7,9–17

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.
A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“
A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi,
klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“
Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“
Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.
Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.
Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,
neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

Mluv s Bohem

Přemýšlej o tom, co Bůh dělá pro lidi v nebi. Slova na plakátku můžeš použít k tomu, abys jej uctíval již dnes.

Popřemýšlej

Martin si četl příběh se svojí tetou.

Martinovi je 10 let a rád jezdí k tetě na prázdniny.

„Tento oddíl byl zvláštní a je těžké se v něm vyznat.“ povzdechl si Martin. „Jak se třeba beránek dostal na trůn?“

Teta mu řekla: „Když se snažíme porozumět Janovým viděním, může nám pomoci, pokud si vzpomeneme na sny, které se nám zdají v noci. S Janovým zjevením to je podobné: Některé věci ve snu jako by nedávaly smysl. Může se ti například zdát, že stojíš u silnice a máš na sobě pyžamo, když v tom se najednou ocitneš ve svém pokoji. Ale když se zamyslíš nad svým snem jako celkem, potom mu porozumíš lépe. (Možná se ti zdálo, že jdeš v pyžamu do školy, protože máš strach, že bys mohl vypadat hloupě před kamarády!) Pokud přemýšlíš nad celkovým dojmem, jakým na tebe působí, když čteš Zjevení Janovo, možná mu porozumíš lépe, než kdyby sis lámal hlavu nad jednotlivými obrazy a snažil se přijít na to, co znamenají."

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Zkus si představit, že stojíš před Božím trůnem. Jak bys oslavoval Boha? K Boží oslavě můžeš vytvořit i obrázek či plakátek s nějakým veršem - více se dočteš v knize Exedice Bible na straně 123. Ozdobné písmo si k němu můžeš stáhnout zde:

>> Stáhnout soubor č. 1