Expedice 20 : Navždy s Bohem

100. Nový začátek

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jaké příběhy máš nejraději? Máš rád dobrodružství, napětí a nebezpečí? Máš rád příběhy o dětech, hrdinech nebo o zvířatech? Máš rád pravdivé příběhy nebo ty vymyšlené?

Máš rád smutné příběhy nebo strašidelné? Dlouhé nebo krátké? Máš rád příběhy, ve kterých odhadneš, co se stane, nebo máš raději překvapení?

Máš rád, když příběh dobře dopadne? Je takový teď i tvůj život? Chtěl bys, aby byl takový?
Nový začátek
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,5-6

Co se stalo předtím...

Máme zde Janovu fantastickou vizi nebe. Staré pominulo; objeví se nové nebe a nová zem. Můžeme se těšit na dobu, kdy nebude už žádná smrt, utrpení, pláč či bolest – a Bůh sám utře všechny slzy...

Přečtěte si společně: Zjevení 21,1

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.

Co se stalo potom...

Jan nám také popisuje, jak bude vypdat “nový Jeruzalém”. Neumíme si přesně představit, jak bude vypadat, ale je jasné, že to bude nádherné místo, kde bude Bůh žít společně se svým lidem. Nebude tam nikdo, kdo by dělal něco špatného nebo někomu nějak ubližoval; nebudou tam nemoci ani smutek. Naopak, Boží lid bude žít v bezpečí a zaopatřený vším, co potřebuje. Sám Ježíš bude světlem a uvidíme Boha tváří v tvář. Vrátí se brzy a Jan svou knihu uzavírá povzbuzením, abychom se přidali k jeho modlitbě: “Pane Ježíši, prosím přijď...!”

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 126.

Víš, že... ?

Nový Jeruzalém Ježíšovi učedníci budou navždy s Ním v novém nebi a zemi. Když zemřel na kříži, zlomil Ježíš moc hříchu nad námi. Už nemusíme dělat dál špatné, zraňující věci. Ježíšova krev nás osvobodila. Díky Ježíši je všechno nové.

Poselství Většina obrazů ve Zjevení byla pro první křesťany srozumitelná – ale pro nás je matoucí a, upřímně řečeno, nemůžeme souhlasit s tím, že všechno zde platí doslova. Nesnažte se pochopit každý detail této vize; raději se zaměřte na to nejdůležitější téma: Ježíš a budoucnost jeho lidu.

 

Mluv s Bohem

Zamysli se nad tím, co jsi při podnikání Expedice Bible prozkoumal. Bylo tam něco, co změnilo způsob, kterým se snažíš žít? Řekni Bohu, co to bylo a popros Ho, aby ti pomáhal pokračovat v životě pro Něj.

“Pane Bože, pomoz mi, aby s přibývajícím věkem přibývala i má moudrost.

A pomoz mi, abych se s přibývající moudrostí stále více přibližoval Tobě.”

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu tento biblický oddíl četli Michael a jeho tatínek Stephen.

Michaelovi je 11 a žije v Americe.

Michael se zeptal: “Co to znamená, že je Ježíš Alfa a Omega?”

Stephen mu odpověděl: “Alfa je první písmenko řecké abecedy a omega poslední. Říká se tím tedy, že Bůh je začátek i konec. Vždycky byl a vždycky

bude. Byl na počátku stvoření. A není to tak, že by jen zahájil stvoření a šel pryč. Řídil stvoření a dohlíží na něj od počátků a bude až do konce – bude dohlížet na stvoření v novém nebi a na nové zemi, jak o tom vypráví tento biblický úryvek.”

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Ježíš řekl, že přijde znovu. Myslíš, že přijde tento týden?

Určitě by mohl, ale myslíš, že přijde? Očekáváš Ho?

Ježíš řekl: “Buďte vždy připraveni, protože Syn člověka přijde v době, kdy Ho nebudete očekávat.” (Matouš 24:44)

Zjisti z 2.Petrovy 3:10, co se stane na zemi i v celém vesmíru. Svět bude úplně nový. Přečti si o tom v 2.Petrově 3:13

Pamatuješ si, cos objevil v Expedici 10? Bůh říká: “V den, který připravuji, budou mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý.....Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem.” (Malachiáš 3:17,18 )