Expedice 17 : Proti zlému

83. Boží výzbroj

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Boží výzbroj
"A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci." Efezským 6,10

Efezským 6,10–17

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti pomohl porozumět tomu, co je pro tebe dobré a co ne. Modli se, aby tě vybavil svou výzbrojí a posílil tě.

Popřemýšlej

Michael si četl o Boží zbroji s tatínkem.

Michaelovi je 7 let. Rád hraje fotbal a rád s tátou zápasí.

Nerozuměl tomu, co je vlastně ta „Boží zbroj“ v našem běžném životě.

Táta mu vyprávěl: „Apoštol Pavel nemluví o výzbroji, kterou by sis mohl vzít do ruky nebo skutečně si navléct. Mluví o věcech, které můžeme dělat v našem duchovním životě (to znamená, jak budujeme náš vztah s Bohem). Taková „výzbroj“ nám pomůže bojovat proti nepřátelům, kteří sice nejsou vidět očima, ale vždy jsou připraveni na nás zaútočit. Jednání, které Pavel popisuje, nám pomáhá spoléhat na Boha, na jeho sílu, a ochranu před takovými útoky. Například opásat se pásem pravdy znamená držet se pravdy, kterou nám Bůh zjevil – třeba jako to, že Bůh má věci pevně v rukou a že Bůh je mnohem mocnější než satan. Když si takový „pás“ oblečeme, uvědomujeme si pravdu a máme ji na paměti, často si ji připomínáme a pak také žijeme tak, že s touto pravdou počítáme. Tahle neviditelná bitva může probíhat například takto: Satan na člověka zaútočí tím, že se mu snaží nalhat, že potřebuje čím dál tím víc věcí k tomu, aby byl šťastný (často nám to ani nemusí namlouvat, je to něco, k čemu máme sklon sami od sebe, kvůli naší hříšné podstatě). Pravda je, že máme být spokojení s tím, co máme, a důvěřovat Bohu, že nám dá vše, co potřebujeme (Filipským 4,12; Matouš 6,25-34). Tuto pravdu si potřebujeme připomínat a prosit Pána Boha, aby touto pravdou „obalil“ naše srdce jako pásem. Naše rozhodnutí potom můžeme dělat na základě této pravdy – například nebudeme chtít další nové boty, když už několik párů dobrých bot máme. Takže si nezapomínej oblékat Boží výzbroj. Tak nejlíp obstojíš v životních bitvách.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!..................


Tohle se stalo, když si spolu kapitolu „Boží zbroj“ četli Dan a jeho tatínek Mike.

Dan, 9, miluje fotbal a hraní na buben.

Dan chtěl vědět: „Co jsou ohnivé šípy? Bolí?“Mike mu vysvětlil: „Jsou to věci jako pokušení nebo zastrašování, které na nás satan střílí, jako třeba když se snaží, abychom uvěřili lžím o sobě nebo o ostatních, sráží nás nebo napadá naši víru. Tyhle ohnivé šípy se také snaží nám zabránit dělat to, co Bůh chce, abychom dělali – např. abychom říkali ostatním dobrou zprávu o Ježíši a abychom se radovali z našeho vztahu s Bohem.“

A Dan se divil: „Proč použili „zbroj“, aby ilustrovali víru a spravedlnost a takové věci?“

Mike se zamyslel: „Zbroj znázorňuje Boží nástroje pro naši ochranu proti satanovi a jeho lstem, kterými nás chce rozptýlit a odradit od následování Boha v našem životě. Je to popsáno jako duchovní bitva – ne proti lidem, ale proti duchovním silám."

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Vytvoř si vlastní výzbroj. Bližší pokyny najdeš v knize Expedice Bible na straně 105.