Expedice 17 : Proti zlému

85. Nevzdávej to

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Myslíš si, že musíš čelit těžkým věcem?

Věříš Bohu, že učiní tvůj život lepším? Nebo ses rozhodl následovat Boha v dobrých i zlých časech?

Když se ti něco nedaří, co děláš? Vzpomeneš si na dobu, kdy jsi něco vzdal? Vzpomeneš si, kdy jsi Bohu důvěřoval?
Nevzdávej to
"I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony." Koloským 1,21-22

Co se stalo předtím...

Pavel je šťastný, že je v Kolossách církev, ale má obavy z toho, že tamní křesťané naslouchají učitelům, kteří k poselství o Ježíši přidávají něco navíc (něco špatného). To věřící zmátlo a Pavel s snaží zaměřit jejich pozornost na Boha Stvořitele a na Ježíše, který je Spasitelem všech lidí.

Přečtěte si společně: Koloským 1,21-23a

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky,
nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony –
pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.

Co se stalo potom...

Pavel zasvětil svůj život kázání dobrých zpráv o Ježíši a připomíná svým čtenářům, že zásadní je jejich přátelství s Ježíšem. Potřebují trávit svůj čas s dalšími křesťany, se kterými mohou číst nebo zpívat Boží slovo, aby jejich víra rostla. Jejich víra změní jejich životy. Jejich dobré skutky jsou ovocem jejich vztahu s Ježíšem.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 108.

Víš, že... ?

Kolossy Toto město se nacházelo v západní části dnešního Turecka.

Pavlovo poselství Pavel v Kolossách nebyl, ale doslechl se, že tamní křesťané naslouchají falešnému učení; napsal jim proto, že všechno, co potřebují, je věřit v Ježíše.

Datum Pavel napsal tento svůj dopis pravděpodobně na začátku 60.let n.l., když byl ve vězení v Římě.

 

Mluv s Bohem

„Bože pomoz mi prosím, abych měl silnou víru a nevzdával se.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Většina lidí, i to, kteří Boha nade vše milují, mají čas od času problém se modlit nebo číst Bibli. Ať děláš cokoliv, ani jedno z toho nevynechávej.

● Popros Boha, aby ti připomínal, že máš číst Jeho slovo a modlit se, a když to bude dělat, neignoruj Ho – přečti si Bibli a pomodli se hned jak to bude možné.

● Polož si Bibli někam, kde ji uvidíš – někam, kam se jistě podíváš, třeba k posteli nebo do své školní tašky.

● Veď si kalendář nebo deník, ve kterém si budeš zaškrtávat dny, v nichž sis četl z Bible.

● Popovídej si se svým biblickým průvodcem a ptejte se vzájemně na svůj čas ke čtení Bible a k modlitbám. (Pokud žádného biblického průvodce nemáš, popovídej si s někým doma, ve svém církevním společenství nebo ve škole, abys našel někoho, kdo ti pomůže.)

● Popros někoho doma, aby si s tebou každý den četl.

Pokud zapomeneš nebo nestihneš číst a modlit se, nezoufej a nemysli si, že nestojí za to se snažit. Bůh tě pořád miluje a Bible je pořád Boží slovo – a VŽDYCKY stojí za to ji číst. Popros Boha, aby k tobě mluvil – a začni znovu.