Expedice 17 : Proti zlému

84. Buď vděčný a raduj se

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Co způsobuje, že se cítíš šťastný?

Můžeš být ty – nebo někdo jiný – šťastný pořád?

A co děláš, když se ti v životě nedaří? Když ti něco dělá starosti?

● Mlčíš?
● Rozbrečíš se?
● Chodíš sem tam?
● Začneš hodně jíst?
● Něco jiného?
Buď vděčný a raduj se
"Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu." Filipským 4,6

Co se stalo předtím...

Jako Boží služebník zažíval Pavel mnoho potíží. Ale nikdy neklesal na mysli, ani když mu hrozila smrt. Proč? Nikdy neklesal na mysli, protože jeho poslání bylo tak důležité. Chtěl, aby každý slyšel dobré zprávy o Ježíši a mohl Mu uvěřit. Když křesťané ví, co Bůh udělal, mohou stejně jako Pavel zažívat radost a Duch svatý jim dodá sílu a pomůže přestát všechny problémy.

Přečtěte si společně: Filipským 4,4-9

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Co se stalo potom...

V době, kdy byl ve vězení, Pavla Filipští podporovali. Modlili se za něj a poskytovali mu i praktickou pomoc. Pavel jim za to byl vděčný a uvědomoval si, že mu pomáhali, protože ho milovali. Bůh je za jejich věrnou službu odměnil.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 108.

Víš, že... ?

Církev ve Filipi Tento sbor byl jedním z těch, které Pavel založil. Byl první v Evropě.

Dopisy z vězení Pavel psal tyto dopisy z vězení, pravděpodobně z Říma (po ztroskotání; viz Expedice 16). Chtěl poděkovat za zaslanou pomoc a povzbudit Filipské, aby byli stateční a důvěřovali Bohu v těžkých časech.

Láska a radost Pavel píše s láskou svým přátelům v církvi. Přestože je ve vězení a může ho čekat smrt, tento dopis je naplněný Pavlovou důvěrou v Ježíše.

 

Mluv s Bohem

Klekni si nebo skloň hlavu a přemýšlej o tom, jak úžasný Bůh je.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Vyrob si vitrážový obrázek.

● Jako základ obrázku použij pečící nebo pauzovací papír.

● Na papír nalep velké množství kousků barevného hedvábného papíru a celofánu. Nedělej si starosti, když se ti kousky papírů nalepí přes sebe: aspoň to budeš mít barevnější.

● Vezmi si kus černého papíru a vystřihej do něj různé tvary a čáry. (Půjde ti to lépe, když si papír přeložíš napůl a vystřiháš na přeložené straně.) Nebo můžeš použít nůž na koberce, abys z černého papíru vyřezal obrys okna s mřížemi, ale opatrně.

● Přelep černý papír přes ten pečící a okraje zastřihni.

● Pověs si obrázek na okno a uvidíš, jak světlo prochází barevnými papíry a celofánem.

● Pokaždé, když se na obrázek podíváš, připomene ti, že můžeš prožívat radost!