Expedice 15 : První křesťané

71. Letnice

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Letnice
"Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat." Skutky 2,4

Přečtěte si společně: Skutky 2,1–13

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“
Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“
Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“

Mluv s Bohem

"Pane Ježíši, děkuji ti, že přišel Duch svatý. Prosím, pomoz mi, abych více porozuměl tomu, co o Tobě vím, a abych o Tobě říkal druhým lidem."

Popřemýšlej

Jonatan si příběh o prvních křesťanech četl se svou maminkou.

Jonatanovi je 10 let. Má rád stolní hry a cvičí taekwondo.

Zeptal se mámy: „Co byly ty ohnivé jazyky? Byl to Duch svatý?“

Maminka mu odpověděla: „Bible říká, že Duch svatý naplnil každého z nich. Zároveň se v Bibli na mnoha místech mluví o tom, jak Bůh používá „oheň“, aby v našich životech „spálil“ hříšné jednání. Takže Bůh poslal ty ohnivé jazyky nad hlavu každého z těch lidí, aby odstranil z jejich srdce hříchy a aby použil jejich ústa, kterými pak jasně zvěstovali Boží zprávu o spasení.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!............


Tohle se stalo, když si spolu kapitolu „Letnice“ četly Hannah a její maminka Sarah.

Hannah je 8, je ráda s přáteli, ráda plave a hraje na flétnu.

Hannah chtěla vědět: „Jak to, že v tom ohni neshořeli?“


Sarah jí odpověděla: „Asi ten hlavní důvod, proč nezačali hořet, je ten, že to byl zázrak, a Bůh zařídil, aby se jim nic nestalo. Bůh ovládá všechno včetně ohně a může kontrolovat, co od něj chytne.

Při této události byl použit oheň, aby ukázal, že se děje něco zvláštního, ne aby něco hořelo. Ve verši 3 se také říká, že lidé viděli „něco, co vypadalo jako ohnivé jazyky“ - možná to vypadalo jako oheň,ale ve skutečnosti tam nic nehořelo. Možná to bylo podobné jako oheň, který viděl Mojžíš v Exodu (2:Mojžíšově) 3 – keř hořel, ale neshořel.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Vyrob si vrtuli, která ti bude připomínat vítr a ohnivé plameny, které doprovázely seslání Ducha svatého. Postupuj podle pokynů v knize Expedice Bible na straně 93.

Šablonu si můžeš stáhnout zde:

>> Stáhnout soubor č. 1