Expedice 15 : První křesťané

72. Petr pomáhá ochrnutému

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Máš seznam věcí, které bys rád dostal k narozeninám nebo k Vánocům? Nebo šetříš, aby sis koupil nějakou hračku nebo něco pro svůj koníček nebo nějakou počítačovou hru?

Vzpomeneš si na nějaký dárek, který jsi dostal? Když jsi ho otevřel, řekl jsi „To je přesně to, co jsem chtěl!“ nebo „Tohle jsem vždycky chtěl!“?

A co kdybys ten dárek otevřel a on byl mnohem, mnohem lepší než to, cos čekal? Co bys pak řekl?
Petr pomáhá ochrnutému
"Vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv." Skutky 4,10

Co se stalo předtím...

Ježíš poslal svým učedníkům Ducha svatého a z nich se stali úplně jiní lidé! Petr kázal o Ježíši tisícům lidí a ti poslouchali a věřili tomu, co jim říkal. Ježíšovi učedníci se dělili o to, co měli. Dávali peníze tomu, kdo potřeboval, a každý den se scházeli v chrámu v Jeruzalémě, aby společně chválili Boha.

Přečtěte si společně: Skutky 3,1–10

Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.
Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli.
Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu.
Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: „Pohleď na nás!“
Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane.
Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“
Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby,
vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha.
A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha.
Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli u vytržení nad tím, co se stalo.

Co se stalo potom...

Když viděli, co se stalo, lidé se shromáždili a Petr jim vyprávěl o Ježíši. On a Jan byli uvězněni, protože mluvili o Ježíšově moci. Ti, kdo je uvěznili, ale nevěděli, co mají dál dělat. Nemohli popřít, že ten ochrnutý muž byl uzdraven. Nechali proto Petra a Jana jít – a varovali je, aby už o Ježíši nemluvili. Ale oni i ostatní učedníci o Něm mluvili ještě statečněji než před tím!

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 96.

Víš, že... ?

Chrám Toto nebyl ten chrám, který postavil Šalomoun. Ten byl zničený, když byl Boží lid odvlečen do Babylónu (viz. Expedice 8). Tento chrám se začal stavět pouhých 50 let před událostmi tohoto příběhu.

Krásná brána Nový chrám byl postavený na velké plošině, zasazené do kopce. Krásná brána byla jedním ze vstupů do „vnitřního nádvoří“, kam směli vstoupit pouze Židé.

Žebrání Muž v tomto příběhu nikdy nemohl chodit. Nemohl pracovat a vydělávat si na živobytí a v té době neexistovala žádná oficiální pomoc chudým lidem. Musel proto prosit o peníze cizí lidi a do chrámu ho proto nosili v době, kdy tam bývalo nejvíce lidí.

 

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu, že dělá lidi lepšími.

Popros Ho, aby pomohl a uzdravil všechny, o kom víš, že jim není dobře.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četly tento biblický příběh Ryann a její babička Pat.

Ryann je 7 a je nadšenou čtenářkou. Má ráda fotbal a gymnastiku.

Ryann se zeptala: „Jak se to stalo? Myslím jak to fungovalo? Jak mohl najednou chodit, když nikdy nemohl chodit?“

Pat jí odpověděla: „Když byl Ježíš na zemi. Měl moc činit zázraky. Víš, co je zázrak?“

Ryann navrhla: „Něco, o čem sis nikdy nemyslela, že by se mohlo stát? Zázrak je něco, co člověk nemůže udělat.“

Pat souhlasila: „Ano, to je dobrá odpověď. A Ježíš udělal mnoho zázraků. Způsobil, že mohl ochrnutý muž chodit. Způsobil, že slepý muž mohl vidět, a uzdravil mnoho nemocných. Když Ježíš zemřel, poslal Ducha svatého, aby byl s lidmi, kteří v Něj věří. A když apoštolové, kteří byli Ježíšovými pomocníky, dostali Duch svatého, získali i oni moc uzdravovat lidi, stejně jako to dělal Ježíš. A protože byl Petr jedním z apoštolů, měl moc uzdravit toho ochrnutého muže.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Chromý muž byl uzdravený ve jménu Ježíše! Nikdy před tím nemohl chodit, takže teď mohl dělat spoustu věcí, které dosud nikdy dělat nemohl. Dokážeš vymyslet deset věcí, které mohl teď dělat? Tady jsou příklady dvou věcí na začátek seznamu, z verše 8:

1 Vyskočil

2 Začal chodit

3

4

5

6

7

8

9

10

Napadnou tě ještě jiné věci, které mohl dělat? Co bys ty dělal na jeho místě? Jak si myslíš, že se cítil? Koho chválil – a proč?