Expedice 9 : Žalmy a přísloví

45. Boží cesta

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jaký je tvůj plán na zbytek dne? Budeš dělat to, co každý den? Rozhodl ses už, co budeš dělat ve svém volném čase? Budeš s přáteli? Budeš koukat na televizi nebo hrát hry na počítači? Nebo co budeš dělat?

Jaké máš plány na několik dalších dnů? Kam půjdeš? Co budeš dělat? S kým se setkáš?

Udělal sis ve svých plánech čas na Boha?
 Boží cesta
"Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin." Přísloví 16,9

Co se stalo předtím...

Jak můžeme být šťastní? Jak máme žít podle Boží vůle? Tady je několik moudrých rad...

Přečtěte si společně: Přísloví 16,1-9

Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží , co odpoví jazyk.
Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den.
Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu.
Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého.
Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.
Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Co se stalo potom...

Přečti si více přísloví. Nemusíš číst celé kapitoly nebo dlouhé úseky – prostě si jen vyber a přečti tu a tam nějaký verš. Zkus najít rčení, které tě udělá moudrým!

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 60.

Víš, že... ?

Krátká rčení Mnohá z těchto rčení jsou napsaná pouze v jednom verši. První část verše udává téma. Druhá část ho pak buď opakuje jinými slovy nebo nám ukazuje, co se stane, když nebudeme jednat moudře.

Sbírka rčení Většina veršů v příslovích je samostatná. Nepotřebujete číst celou kapitolu, aby vám jednotlivý verš dával smysl.

 

Mluv s Bohem

„Bože, prosím pomoz mi být moudrý, když jsem se svými přáteli.“

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Kay a její kmotra Alison.

Osmiletá Kay ráda tancuje.

Kay si nebyla jistá významem jednoho slova v kapitole 16 ve 2.verši: „Hospodin zpytuje naše pohnutky“. Zeptala se: „Co znamená „pohnutky“?“

Alison jí vysvětlila: „Pohnutky neboli motivy jsou důvody, proč někdo něco dělá. Když ti někdo dá sladkost, může to být z různých důvodů: je to odměna za to, že jsi byla hodná; nebo se mu líbíš a chce být tvým kamarádem; nebo chce, abys pro něj něco udělala a je to úplatek; nebo je ten člověk hodný a chce se podělit; nebo ten člověk chce, aby si ostatní mysleli, že je hodný a chce tím na ně zapůsobit.

Bůh všechny naše motivy zná a proto je důležité dělat věci, které těší Boha a nedělat je z jiných důvodů.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Přečti si znovu rčení z Přísloví 16:1-9. Nebo si můžeš přečíst jiná přísloví v sousedních verších a kapitolách v Bibli.

Je tam nějaký verš, který se ti líbí? Nebo nějaký, který podle tebe opravdu platí? Nebo nějaký, který se ti jeví jako dobrý nápad?

Vyber si jedno rčení a namaluj ho jako komiks.

Ukaž tento komiks svému biblickému průvodci nebo jinému příteli. Poznají podle něj jak být moudrými?