Expedice 9 : Žalmy a přísloví

44. Být moudrý

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

„Přísloví“ je moudrý výrok. Často se na první pohled zdá, že jeho slova nemají žádný smysl – a pak zjistíš, že mají důmyslný význam. Znáš nějaká přísloví?

Jak můžeš být moudrý a vědět, co máš dělat?

Představ si, že bys vždycky věděl, co je třeba dělat. Nebylo by to báječné?
Být moudrý
"Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky." Přísloví 3,6

Co se stalo předtím...

Kniha Přísloví nás učí, že všechna moudrost je darem od Boha – a jediná cesta jak být moudrý je věřit Bohu.

Přečtěte si společně: Přísloví 3,1-8

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Co se stalo potom...

Kniha Přísloví nám říká, že moudrost a zdravý rozum jsou cennější než peníze a šperky. Je to cesta k bezpečnému a šťastnému životu.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 60.

Víš, že... ?

Šalomoun byl známý svou moudrostí. Mnohá rčení z knihy Přísloví pochází právě od něj.

Moudrá rčení Kniha Přísloví obsahuje mnoho rčení o práci, rodině, o tom, jak se chovat, co je dobré a co špatné a o mnoha dalších praktických záležitostech.

 

Mluv s Bohem

„Otče, děkuji ti, že nám dáváš v Bibli Tvá slova, abychom mohli být moudří – nejlepší jací můžeme být.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Znáš nějakého křesťana, které je o hodně starší než ty? Možná někoho z tvých prarodičů nebo někoho z tvého církevního společenství? Pokud nikoho staršího neznáš, popros svého biblického průvodce, zda on nezná někoho, s kým byste si oba mohli popovídat.

Promluv si s tímto starším křesťanem a zeptej se ho, co pro něj znamená být křesťanem. Co se ve svém životě naučil? Jak žil pro Boha? Jak se snažil Ho následovat a poslouchat? A na tom bylo nejlepší?