Expedice 9 : Žalmy a přísloví

41. Dobrý pastýř

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Viděli jste někdy obrázky nebo modely bláznivých strojů, které člověka obléknou, připraví mu snídani, vezmou psa na procházku a udělají všechny práce v domácnosti?

Zahraj si na vynálezce a vymysli takovýto stroj, který bude nabízet jídlo a pití, bude tě hlídat a chránit, rozveselovat a činit šťastným a bude se o tebe starat. Jak je velký? Jaké má mechanismy?

Znáš někoho, kdo pro tebe tohle všechno dělá – a mnohem víc?
Dobrý pastýř
"Tvoje dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů." Žalm 23,6

Co se stalo předtím...

Jako chlapec se David staral o ovce svého otce. Věděl, jak je pro pastýře důležité najít

zvířatům dost jídla a vody - a jaké to je chránit je před různými nebezpečími. Když David přemýšlel o Bohu, viděl v Něm dokonalého pastýře a napsal tuto píseň.

Přečtěte si společně: Žalm 23

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Co se stalo potom...

Od té doby lidé používají slova Davidovy písně neboli „žalmu“, aby Bohu řekli, co k Němu cítí.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 60.

Víš, že... ?

Pastýři Pastýři měli nebezpečnou a osamělou práci, dlouhé hodiny museli pracovat v polích a často i v noci spali venku. Pastýři museli pro ovce nebo kozy najít dost trávy, aby měly co jíst, museli najít dost vody, aby měly co pít, a museli je bránit před divokými zvířaty a zloději.

Vedení V biblických dobách šel pastýř před ovcemi; všechny ho následovaly.

Bůh jako pastýř Bible Boha často popisuje jako pastýře, který se věrně stará o svůj lid, bez ohledu na problémy. Přečti si Jan 10:11 a podívej se, kdo sám o sobě mluví jako o „dobrém pastýři“.

 

Mluv s Bohem

Kterou část tohoto žalmu máš nejraději? Řekni Davidova slova jako tvou modlitbu k Bohu.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četly tento biblický příběh Maya a její babička Christine.

Sedmiletá Maya má ráda výtvarné umění.

Maya se zeptala: „Proč je něco z toho o ovcích a něco o lidech?“

Christine odpověděla: „Přemýšlím, jestli to není ve skutečnosti všechno o lidech. Možná ten, kdo to psal, přemýšlel, jaké to je být ovcí. A kdyby byl ovcí, jaké by to bylo, kdyby Bůh byl pastýřem? Jak by se o něj Bůh staral? Byl by Bůh dobrý pastýř? Když se podíváš na ten kousek, který se ti líbil nejvíc (verš 6), vidíš, že si myslel, že by Bůh byl moc dobrý pastýř. A člověk, který psal tento žalm, opravdu chtěl, aby se o něj Bůh celý život staral.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Zkus se svým biblickým průvodcem nebo s nějakým kamarádem vymyslet svůj vlastní žalm, ve kterém použiješ vlastní slova chvály nebo si můžeš jako základ vybrat verše z Bible. Pamatuj si při tom, že David psal své písně a žalmy aby vyjádřil, co si myslel a jak se cítil a aby vysvětlil, co chtěl Bohu říci. Ve svém žalmu to můžeš udělat stejně.

Můžeš v něm popsat:

● něco dobrého, co pro tebe Bůh udělal: může to být cokoliv dobrého, co se ti přihodilo

● jaký si myslíš, že Bůh je, kdo je a co dělá

● způsob, jakým oslavuješ dobré věci

● něco, co bys chtěl, aby pro tebe Bůh udělal

Řekněte si svůj žalm vždycky když otvíráte Expedici Bible.