Expedice 9 : Žalmy a přísloví

42. Prosím, odpusť mi!

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Prosím, odpusť mi!
"Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha." Žalm 51,12

Mluv s Bohem

Zkus napsat Bohu svůj vlastní žalm.

Popřemýšlej

Sam si přečetl tento příběh společně s maminkou.

Samovi je 9 let a ze všeho nejraději hraje fotbal.

Sam prohlásil: Já tomu asi úplně nerozumím. Je to o tom, že máme Boha žádat o odpuštění?

Sam a jeho maminka si příběh nejdříve četli z jiného překladu Bible, než jaký je použit v knížce Expedice Bible. Proto Sama nejdříve zajímal význam některých slov. A takto si o tom povídali:

Sam: „Co znamená slovo ‚přestoupení‘?“

Máma: „To je stejné jako ‚hřích‘: když děláš něco proti Bohu.“

Sam: „A co znamená ‚nepravost‘?“

Máma: „To je taky jako hřích.“

Sam: „Takže on pořád dokola říká ‚odpusť mi moje hříchy‘?“

Máma: „Přesně tak!“

Sam: „Aha, už to chápu. Je to, jako když prosíme Ježíše, aby nám odpustil?“

Máma: „Tady prosí David Boha za odpuštění svých hříchů, to bylo ještě před tím, než Ježíš chodil po naší zemi. Ale i v té době Bůh lidem odpouštěl. David to věděl a prosil Boha, aby mu odpustil, protože si byl vědom, že pouze Bůh ho může očistit od všech hříchů. A David také věděl, že Bůh to nedělá jen kvůli nám , ale proto, že on je Bůh, který se slitovává. On se slitovává i dnes – pořád nás hledá a touží po tom, abychom se vrátili do vztahu s ním. Když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, Bůh tím zaplatil konečnou cenu za to, abychom od něj už nikdy nemuseli být odděleni."

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

V knize Expedice Bible na straně 57 najdeš úkol, ve kterém použiješ mýdlové bubliny.