Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

11. Na prodej!

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Na prodej!
"Jákob Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří." Genesis 37,3

Přečtěte si společně: Genesis 37,17–28

Muž mu řekl: „Odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají: ‚Pojďme do Dótanu.‘“ Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dótanu.
Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k nim přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí.
Řekli si mezi sebou: „Hle, mistr snů sem přichází!
Pojďte, zabijme ho! Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme: Sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů!“
Když to uslyšel Rúben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal: „Přece ho nebudeme ubíjet!“
Dále jim Rúben řekl: „Neprolévejte krev. Vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte!“ Chtěl ho z rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci.
Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě.
Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody.
Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců; jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta.
Juda řekl bratrům: „Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme?
Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme; vždyť je to náš rodný bratr.“ Bratři ho uposlechli.
Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za dvacet šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za svoji rodinu a za to, že má s každým jejím členem dobré plány.

Popřemýšlej

Pojďte si přečíst, co se stalo, když si Hana četla tento biblický příběh se svým kmotrem Jonatanem.

Haně je 8 let a žije v Anglii. Nemá ráda zeleninu!

Hana chtěla vědět: „Proč poté, co vhodili Josefa do studny, jeho bratři pojedli?“

Jonatan jí odpověděl: „Když šel Josef navštívit své bratry, je pravděpodobné, že jim nesl nějaké jídlo.

Venku v polích, kde se starali o ovce, nebyly žádné obchody, kde by si mohli jídlo koupit. Bratři si nějaké jídlo jistě s sebou vzali. Když ho snědli, potřebovali, aby jim někdo z domova donesl další. Když Josef přišel, určitě si dali pozor, aby si od něj nejdříve vzali jídlo, než ho hodili do studny. Myslím si, že pak si sedli a najedli se, dokud bylo jídlo čerstvé.

A navíc, vhodit někoho do studny, to byla jistě také těžká práce, tak po ní byli hladoví!“...

Natálie si četla příběh se svojí maminkou.

Natálie před časem oslavila desáté narozeniny. Ráda plave a miluje dobrodružné příběhy.

Natálie položila mamince otázku: „Proč Josefa prodali za tak málo peněz?“

Maminka jí odpověděla: „Jakou cenu, má, podle tebe člověk, Natálko?“

Natálie vyhrkla: „Miliony milionů…. To se nedá spočítat!“

Maminka souhlasila: „Ano, věřím, že Ježíš by řekl, že člověk je mnohem cennější než všechny peníze světa. Ovšem v Josefových časech bylo možné prodat člověka do otroctví za pár drobných.

Já si ale myslím, že Josefovým bratrům ani tak nezáleželo na penězích, jako na tom, že se svého bratra chtěli zbavit – po tom toužili nejvíce. Nedokázali už snášet, jak se vychloubal a jak mu jejich otec nadržoval. Proto se také rozhodli, že ho zabijí.


Takové věci se stávají i dnes. Ale vraždu člověka neospravedlní žádný důvod. Bůh to neschvaluje, je to hřích.
Když máme potíže, Bůh nám může pomoci nalézt vhodná řešení!“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Namaluj si velký obrys domu. Víc se dozvíš v knize Expedice Bible :-)