Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

14. Zpět do Egypta

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Co děláš, když máš hlad? Koho můžeš poprosit o něco k jídlu nebo kde si můžeš něco sám vzít?

Co se stane, když vám doma dojde jídlo? Musí jít někdo do obchodu nebo sami pěstujete něco na zahradě? Chodíte na jídlo k přátelům nebo do restaurace? Nebo si koupíte hotové jídlo a necháte si ho zabalit s sebou?

Co byste dělali, kdybyste nemohli udělat ani jedno z toho – kdybyste si žádné jídlo nemohli koupit ani ho získat jinak?
Zpět do Egypta
"Sám Bůh všemohoucí ať vás obdaří před tváří toho muže slitováním, aby propustil vašeho druhého bratra i Benjamína." Genesis 43,14

Co se stalo předtím...

Josefovi bratři se vrátili do Kenaanu a řekli svému otci Jákobovi, co se stalo. Egyptský vládce (Josef, ale o tom oni neměli ani tušení) jim nařídil, aby s sebou, až se do Egypta vrátí pro jídlo, přivedli Benjamína. Ale Jákob nechtěl nechat Benjamína odejít.

Přečtěte si společně: Genesis 43,1-14

Hlad těžce doléhal na zemi dále .
Když spotřebovali obilí, které dovezli z Egypta, řekl jim otec: „Nakupte nám znovu trochu potravy.“
Juda odvětil: „Ten muž nás důrazně varoval a prohlásil: ‚Mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr.‘
Jsi-li ochoten pustit s námi našeho bratra, sestoupíme do Egypta a nakoupíme ti potravu.
Nejsi-li však ochoten ho pustit, nesestoupíme. Ten muž nám přece řekl: ‚Mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr.‘“
Izrael se otázal: „Proč jste jednali vůči mně tak bezohledně a pověděli tomu muži, že máte ještě bratra?“
Odvětili: „Ten muž se nás neodbytně vyptával na nás a na náš rod. Ptal se: ‚Je ještě naživu váš otec? Máte ještě bratra?‘ Pověděli jsme mu jen to, nač se přímo zeptal. Což jsme vůbec mohli tušit, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra dolů‘?“
Potom se na otce Izraele obrátil Juda: „Pusť toho chlapce se mnou, ať můžeme jít. Tak zůstaneme naživu a nezemřeme – ani my ani ty ani naši maličcí.
Já sám se za něho zaručuji, můžeš mě volat k odpovědnosti. Jestli ti ho nepřivedu a nepostavím před tebe, prohřešil jsem se proti tobě na celý život.
Vždyť kdybychom nebyli otáleli, mohli jsme už být dvakrát zpátky.“
Otec Izrael jim řekl: „Když to tak musí být, učiňte toto: Vezměte si do nádob něco opěvovaných vzácností země a doneste je dolů tomu muži jako dar: trochu mastixu a trochu medu, ladanum a masti, pistácie a mandle.
Vezměte s sebou dvojnásobnou částku stříbra a stříbro, které vám bylo vráceno do žoků, osobně vraťte; snad to byl omyl.
Vezměte i svého bratra a hned se navraťte k tomu muži.
Sám Bůh všemohoucí ať vás obdaří před tváří toho muže slitováním, aby propustil vašeho druhého bratra i Benjamína. Teď zůstanu úplně bez dětí!“

Co se stalo potom...

Bratři se vrátili do Egypta i s nejmladším Benjamínem. Tentokrát se k nim egyptský vládce choval vlídně a pozval je na večeři do svého domu. Když Josef viděl svého mladšího bratra Benjamína, bylo pro něj těžké skrýt své pocity. Všichni jedli spolu, s Josefem, Egypťany a bratry, seděli u oddělených stolů – a bratři stále ještě netušili, kdo je Josef!

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 24.

Víš, že... ?

Pytle peněz Josefovi bratři s sebou přivezli stříbro, aby mohli zaplatit za obilí, jež chtěli koupit. Tímto platidlem nebyly mince, ale jen kusy stříbra. Ty se pak vážily, aby se zjistilo jakou mají hodnotu.

Benjamín Byl to Jákobův nejmladší syn a v době, kdy se Josef dostal do Egypta, byl teprve malým chlapcem. On a Josef byli synové Ráchel, která byla Jákobovou nejoblíbenější manželkou. Ráchel zemřela když se Benjamín narodil.

Juda Judův příběh ukazuje jak se změnil. Byl to on kdo přišel s nápadem prodat Josefa jako otroka – ne ze sympatií k mladšímu bratrovi, ale protože tím získal peníze. Později je to on, kdo se nabízí, že bude po zbytek života otrokem, aby byl propuštěn Benjamín. Nejen Josef se za ta léta změnil!

 

Mluv s Bohem

Zavzpomínejte na to, co se stalo ve vašem životě. Dokážete v tom vidět, jak Bůh obrací zlé v dobré?

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible?“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Josefovi bratři Josefa nepoznali: byl starší a byl oblečený jako významný egyptský úředník. Zkus jen tak pro zábavu udělat sám ze sebe starověkého Egypťana!

Aby sis udělali egyptský účes, použij kruh nebo dlouhý pruh černého krepového papíru, který nastříháš jako dlouhou ofinu. Připevni si papír kolem hlavy a vepředu ofinu zkrať (abys viděl!) - jako na tomto obrázku:

http://www.bigbiblechallenge.com/wp-content/uploads/2011/05/Challenge-3-a.jpg

Aby sis udělal pokrývku hlavy, jakou má na sobě Josef v knize Expedice Bible, budeš potřebovat velký list papíru alespoň 60 x 30 cm, nůžky, modrou a žlutou pastelku či fixu.

Vystřihni papír do tohoto tvaru:

http://www.bigbiblechallenge.com/wp-content/uploads/2011/05/Challenge-3-b4.jpg

Namaluj modré a žluté proužky:

http://www.bigbiblechallenge.com/wp-content/uploads/2011/05/Challenge-3-c2.jpg

Možná budeš potřebovat ještě další kousek papíru, aby ti pásek vystačil okolo celé hlavy. Když papír zaschne, dej si ho takhle na hlavu:

http://www.bigbiblechallenge.com/wp-content/uploads/2011/05/Challenge-3-d1.jpg