Pro průvodce

Expedice 20 : Navždy s Bohem

KOMUNIKUJTE: Mluvte s Bohem

Popovídejte si spolu o některých obrazech ve Zjevení, které popisují, jak nebe vypadá: uvidíme Ježíše v jeho slávě (vysvětlete, že Syn člověka, Beránek Boží, Alfa i Omega jsou všechno Ježíšova jména); nebe nikdy neskončí; nebude tam žádný smutek, utrpení ani smrt; budeme uctívat Boha spolu s miliony dalších lidí z celého světa.

Dětem připadá jejich vlastní smrt vzdálená, ale většina z nich pravděpodobně zažila smrt zvířátka, někoho z příbuzných nebo dokonce kamaráda. Naslouchejte jim citlivě a dávejte pozor, abyste je nezarmoutili nebo se nebály. Ujistěte je, že se nemusíme smrti bát, protože pak budeme navždy s Ježíšem v nebi. Přečtěte si společně nahlas jako modlitbu několik veršů, kterými chválíme Boha v nebi, např. ve Zjevení v kapitole 7 verše 10 a 12.