Pro průvodce

Expedice 20 : Navždy s Bohem

NA ZAČÁTEK: Úvod k této části Bible

Jan je v exilu na Patmu. Když chválil Boha, dostal od Ježíše nové zjevení: zatímco v minulosti přišel jako Spasitel, v budoucnosti přijde jako soudce. Jan nám také podává nový vhled do toho, jak se Bůh dívá na církev.

Není to však bez bolesti a námahy. Kniha zjevení zobrazuje církev, strádající při pronásledování a vyzývá nás, abychom vytrvali ve světle budoucí naděje. Sedm zjevení církvím ukazuje hlubokou péči, kterou má Ježíš o svou církev. Ujišťuje nás o dobrých věcech a vyzývá lidi ke změně tam, kde mají nedostatky: obojí je znakem toho, jak moc se snaží, aby naplnili svůj potenciál. Dnes nám může připadat svět jako velký chaos a Boží lid jako nevýznamná menšina. Může se zdát, že síly zla vyhrávají bitvu. Ale takto to neskončí. Budoucnost je zajištěná smrtí Beránka a mocí Boží: Duch ve světě vždycky působí.

Jan předjímá nepřekonatelnou krásu místa, kde budeme pobývat na věčnosti: brány z perel, zlaté ulice, řeka života, všechno osvětlené Boží slávou (Zjevení 21:23) Všechno bude nové a Bůh bude navždy pobývat se svým lidem.

Kniha Zjevení se těžko vykládá a křesťané často nesouhlasí s jejími detaily. Když si připomeneme apokalyptické spisy, použijeme svou představivost a zaměříme se na širší souvoslosti, můžeme získat nejvíce.

Bůh dokončuje svůj plán spásy a znovustvoření světa. Na konci knihy Zjevení dokončíme celý cyklus. Boží stvoření je tam, kde vždy mělo být: je to domov míru a spravedlnosti, obydlený spasenými lidmi, kteří budou již navždy prožívat Boží přítomnost. Budoucí naděje, zaslíbená již od pádu prvních lidí, se zde naplní.