Pro průvodce

Expedice 20 : Navždy s Bohem

K ZAMYŠLENÍ: Co si můžeme z této expedice přinést do dnešního života

Toto je velkolepý závěr knihy Expedice Bible – a je to také velkolepý závěr biblického příběhu. Ale jak se píše v závěru příběhů Narnie, je to skutečné: “...začátek skutečného příběhu. Celý jejich život v tomto světě a všechna jejich dobrodružství … byly jen obálkou a titulní stránkou: teď teprve začínají žít první kapitolu Velkého příběhu, který dosud nikdo na zemi nečetl: který tvrvá navěky: v němž každá kapitola je lepší než ta předchozí”. (Poslední bitva, C.S.Lewis, 1956)

Zkuste podchytit to nadšení. Buďte připravení na rozhovor o tom, kdo bude v tomto království a jak se tam dostanou.

Lidé, kterým byla tato kniha původně napsána, procházeli obdobím tvrdého pronásledování. Jsou povzbuzování, aby vytrvali bez ohledu na problémy a pokušení. Jan (pisatel této knihy) jim pomáhal rozumět, že stojí za to vytrvat ve víře kvůli následující odměně. Děti a mladí lidé často čelí pokušení přizpůsobobvat se okolnímu světu. Mohou potřebovat hodně povzbuzení, aby vytrvali a drželi se pevně Ježíše. Očekávání příchodu dobrých věcí a poslouchání o úžasných věcech, keré pro nás Bůh připravil, jim dodá sílu v těžkých chvílích.