Pro průvodce

Expedice 20 : Navždy s Bohem

POHLED ZBLÍZKA: Otázky, které mohou vyvstat během této expedice

Půjdu do nebe?

Pokud vaše dítě pochybuje a není si jisté, zda půjde do nebe, ujistěte je, že když miluje a následuje Ježíše, určitě se tam dostane – Ježíš už udělal všechno, co k tomu bylo třeba. Pokud se ještě nerozhodlo Ho následovat, přečtěte si společně Zjevení 3:20. Vyzvěte své dítě, aby zavřelo oči a předtavilo si, že Ježíš stojí před dveřmi místnosti, ve které právě jste. Když pak tyto verše přečtete podruhé, vyzvěte dítě, aby si představilo, jak dveře otvírá a zve Ježíše , aby šel dál a posadil se vedle něj.

Znamená být v nebi stát a pořád zpívat? (Nezpívám moc rád.)

Bůh nám nepřipravil místo, které by se nám nelíbilo! (V Janovi 14:2 Ježíš říká “Jdu, abych vám přípravil místo.”) V nebi budeme zpívat a chválit Boha – nebudeme si moci pomoci, protože o Něm zjistíme tolik úžasných věcí – ale budeme to dělat s radostí!

Ale Bůh by nepřipravil nádherné stromy, řeky a budovy (viz. Zjevení 21:9-22:5), kdyby nechtěl, abychom si jich užívali; takže v nebi určitě bude spousta báječných věcí, které budeme dělat.