Pro průvodce

Expedice 10 : Boží poslové

KOMUNIKUJTE: Mluvte s Bohem

Po mnoho set let posílal Bůh posly, své „proroky“, aby mluvili k jeho lidu. Někdy to byly povzbudivé vzkazy, ale většinou to byly neoblíbené vzkazy, u nichž bylo pro proroky těžké je lidem předat.

Požádejte své dítě, aby se zamyslelo nad tím, jak dnes můžeme slyšet vzkazy od Boha. Řekněte mu, že k nám Bůh promlouvá prostřednictvím Bible, ale také prostřednictvím těch, kdo nás učí v našem církevním společenství, ve škole nebo doma. Pomozte svému dítěti vytvořit seznam lidí, kteří mu říkají o Bohu. Za každého z nich se jmenovitě pomodlete, aby Bohu naslouchali a předávali věrně jeho vzkazy.

Nezapomeňte, že i vy jako biblický průvodce jste jedním z těchto lidí. Pomodlete se i za sebe a poproste Boha, aby vám pomáhal Mu naslouchat a uvádět do praxe to, co říká.