Pro průvodce

Expedice 10 : Boží poslové

K ZAMYŠLENÍ: Co si můžeme z této expedice přinést do dnešního života

Může být lákavé soustředit se na detaily a opomenout témata, přesahující tuto expedici – témata, která se týkají i našich životů v jednadvacátém století.

Následky: protože Bůh je spravedlivý, nezavře oči nad tím, že děláme věci, které chce, abychom nedělali.

Pokání: i když jsme se kvůli našemu hříchu dostali do nepříjemné situace, Bůh nám vždycky odpustí, když budeme činit pokání.

Naděje: již od začátku bylo Božím plánem, poslat nám někoho, kdo nás zachrání ze špíny hříchu, ze které sami nedokážeme dostat.

Právě tato naděje je tématem, ke kterému se budeme v této expedici neustále vracet. V každém jejím úseku nás Bůh ujišťuje, že bude jednat ve prospěch těch, kdo Ho chtějí následovat. Možná byste si mohli při používání knihy Expedice Bible zvýraznit všechny úseky, kde se tato naděje objevuje: v Izajášovi 53:11b; Jeremjášovi 1:8; Danielovi 6:22; Jonášovi 3:10; Malachiášovi 3:17.