Pro průvodce

Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

KOMUNIKUJTE: Mluvte s Bohem

Zkuste si namalovat jednoduchý graf Josefova života znázorňující jeho okamžiky slávy i ponížení. Začněte těmi dobrými obdobími - vysoko (byl oblíbeným synem svého otce – Genesis 37,3); pak pokračujte obtížnými momenty - dolů (byl prodán do otroctví – v. 37,27); znovu se měl dobře - vysoko (stal se správcem Putifarovy domácnosti – v. 39,4); přišly problémy - nízko (byl uvězněn – v. 39,19); pak velmi vysoko (stal se správcem Egypta – v. 41,41). Připomeňte dítěti, že Josef věděl, že toto vše je součástí Božího plánu. Bůh dovolil, aby se Josef dostal do Egypta, aby mohl zachránit zbytek jeho rodiny a zajistit naplnění Jeho slibu Abrahamovi a jeho potomkům. Zdůrazněte, že Bůh dokázal využít k dobrému i špatné okolnosti – a dokáže to i dnes!

Mluvte s dítětem o tom, jak by rádo naložilo se svým životem. Naslouchejte a projevte zájem o jeho plány a touhy. Ujistěte děti, že Bůh má plán pro jejich život a že bude s nimi stejně, jako byl s Josefem. Pomodlete se za budoucnost dítěte, poproste Boha, aby byl s ním a aby si je použil pro svůj záměr.