Pro průvodce

Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

POHLED ZBLÍZKA: Otázky, které mohou vyvstat během této expedice

Otroctví

Některé děti může téma otroctví zaujmout více. Dozví se tak o tom, jak i dnes některé děti prožívají své "dětství".

V biblických dobách bylo otroctví běžné – a samozřejmě i v pozdějších dějinách. Možná že vaše dítě zná iniciativu Williama Wilberforce, která znamenala konec obchodu s otroky (prodej a nakupování otroků) v Anglii a nakonec vedla k přijetí zákonů, které otroctví zrušily (takže nadále bylo protizákonné vlastnit otroka a nikdo už nemohl být otrokem). Možná ale netuší, že toto Wilberforcovo odhodlání vyplynulo z jeho oddanosti Bohu.

Ale otroctví není jen záležitostí minulosti. Toto je skutečný příběh:

Juliette bylo teprve sedm let, když k ní v její vesnici v jižním Beninu přišli nějací cizinci a nabídli jí práci v blízké oblasti Pobřeží slonoviny; dokonce jejím rodičům zaplatili. Juliette vzpomíná: „Odešlo hodně dětí. Chtěla jsem jít s nimi.... Byla jsem nadšená, že někam pojedu autem.“

Ale ve skutečnosti byla Juliette prodána do otroctví. Dnes musí vstávat v 6 hodin ráno, aby uklidila dům svého pána, a zbytek dne tráví prodáváním tretek ve stánku na místním trhu.

V některých místech na světě musí lidé pracovat, aniž by zato dostávali plat, protože jsou příliš chudí na to, aby splatili své dluhy. Například když si rodina půjčila peníze na léky a ty teď musí někdo z rodiny splácet svou prací – možná i mnoho let. Mnoho dětí musí pracovat ve špatných podmínkách a nedostávají za to téměř žádné peníze. Některé děti jsou nuceny bojovat ve válkách. Je to nezákonné, ale přesto se to každoročně týká milionů lidí.

Některé děti si možná všimnou, že Abrahamova rodina měla otroky. To bylo v biblických dobách běžné. Neznamená to, že by Bůh schvalovat otroctví. V Bibli najdeme několik přísných pravidel, která mají otroky chránit.

Putifarova manželka

Možná budou chtít děti vědět více o tom, proč byl Josef uvězněn. Jak k této otázce přistoupíte, závisí na konkrétním dítěti. Ty, které znají např. televizní seriály a telenovely, jistě budou rozumět tomu, proč Putifarova manželka chtěla, aby s ní Josef spal. Těžší pro ně zřejmě bude představit si, že Josef řekl „ne“ - obzvláště když se jednalo o ženu, která měla moc nad jeho životem. Pokud vám tuto otázku položí naivnější děti, stačí, když jim vysvětlíte, že Putifarova manželka chtěla svého muže podvést, ale Josef to odmítl.

Josefův plášť

Plášť, který dal Jákob svému oblíbenému synovi, byl dlouhý a měl dlouhé rukávy. Naznačuje to, že nikdo nepředpokládal, že by Josef pracoval rukama. Takovýto plášť obvykle dostával nejstarší syn, a proto Josefovým bratrům vadilo, že ho dostal ten nejmladší!