Pro průvodce

Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

NA ZAČÁTEK: Úvod k této části Bible

Drama z knihy Genesis pokračuje – drama Božího plánu na naši záchranu, na záchranu lidstva před důsledky vzpoury a hříchu. První lidé Boha neposlechli a byli vyhnáni z dokonalé zahrady Eden, ale Bůh neponechal lidi bez naděje a budoucnosti. Uvedl do pohybu velkolepý plán na obnovu zničeného vztahu s lidmi.

Bůh si k naplnění své smlouvy vybral Abrahamovu rodinu – ne mocné národy nebo velké a moudré vládce. (Viz. Expedice Bible strana 11, kde se dočteš více o smlouvě mezi Bohem a Jeho lidem). Abrahamovu synovi Izákovi a vnukovi Jákobovi Bůh svůj slib potvrdil, ale jak jsme viděli, měli do ideální rodiny hodně daleko (jak čteme v Genesis 27, 28 nebo také v příběhu Izáka i Izmaela v Genesis 21,8-20).

Přestože musel čelit opozici a vzdoru, Bůh trpělivě chránil svůj lid a dodržel daný slib. Příběh o Josefovi popisuje pád jeho rodiny, politické intriky, pohromu, která postihla všechen lid, i jeho znovuobnovení. Hrdinou příběhu je člověk, ale, jak si Josef uvědomí v Genesis 50,19-20, skutečným iniciátorem všeho je Bůh.

Byla to doba velkých změn, kdy lidé putovali ve snaze najít obživu. Ale při tom všem Bůh pracuje na svém plánu. Slib, který dal Abrahamovi a který se zdá být ohrožený, Bůh dodrží. Josef je ochráněn před svými bratry i před pokušeními v Egyptě – finančními i sexuálními. Získá svobodu a autoritu.

Nakonec vidíme obraz proměny a smíření, když se Josef znovu setká se svými bratry.