Pro průvodce

Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

K ZAMYŠLENÍ: Co si můžeme z této expedice přinést do dnešního života

Všimněte si, jak tento příběh končí (Genesis 50,22-26). Ve svých posledních slovech vyjadřuje Josef přesvědčení, že Bůh dodrží slib, který dal svému vyvolenému lidu. Těší se na den, kdy se Boží lid vrátí do Kenaanu, a již dopředu jej zaváže slibem, aby jeho kosti vzaliu s sebou do zaslíbené země (viz. Exodus 13,19). Jeho nepohřbené tělo bude trvalou připomínkou pozdějším generacím, že Egypt není jejich skutečným domovem a že je jednoho dne Bůh zachrání. A tak vidíme, jak se na scéně pomalu začínají objevovat náznaky příběhů Exodu (2. knihy Mojžíšovy).

Na Josefově příběhu si můžete všimnout mnoha detailů, které zde nemáme možnost pokrýt. Ale seznamte se prosím s celým jeho příběhem, neboť všechna jeho témata jsou důležitá: např. jak Bůh obrátí zlé v dobré, jak je možné si vybrat velkorysost místo odplaty; možnost proměny každého z nás.

Jákobova rodina je nefunkční, rozvrácená nadržováním a žárlivostí. Tyto příběhy mohou otevřít i příběhy dětí, které budou chtít vyprávět o jejich vlastních rodinných problémech. Některé mohou chtít mluvit o šikaně v rodině nebo mimo ni. Buďte citliví: naslouchejte a pomozte dítěti najít východisko. Nenuťte je mluvit o věcech, na které ještě nejsou připravené, a respektujte zákony a směrnice pro ochranu dětí.