Pro průvodce

Expedice 7 : Boží národ

DOPORUČENÍ a tipy - Jak používat Expedici Bible

(společné pro všechny expedice)

* Vždy, když otvíráte Expedici Bible, mějte při ruce Bibli přeloženou do jazyka, který je dítěti srozumitelný. Dokonce i verše, které jsou vytištěny přímo v Expedici Bible, si najděte také ve své Bibli. Pomůžete tím dítěti, aby získalo sebejistotu ve vyhledávání v Bibli, a seznámí se tak s její velikostí i počtem stran.

* Najít svůj způsob, jak hledat v Bibli může být výzvou samo o sobě! Každé čtení z Bible je vždy zobrazeno stejným způsobem jako je tento:

Genesis 2,15-22.

* Používejte rejstřík nebo obsah, které jsou součástí Bible - to vám pomůže najít knihu (nebo knihy), kde jsou texty potřebné pro danou výpravu. V uvedeném příkladu je název knihy „Genesis“, tedy česky První Mojžíšova..

* Každá kniha Bible je rozdělená na kapitoly. V tomto případě je naše čtení v kapitole 2.

* Každá kapitola je rozdělená na verše. V našem příkladu hledáme verše 15-22.
Ve většině Biblí jsou čísla veršů vytištěna drobnými číslicemi.

* V mnoha výpravách se objevují čtení ze stejné části Bible, takže můžete použít záložku a označit si je, abyste je při příštím čtení v Bibli snáze našli.

* Bible se skládá z mnoha „knih“, které byly sebrány a spojeny do jedné. Zkuste zjistit jakou knihu zrovna prozkoumáváte: Je to historická kniha, nebo dopis? Čtete slova, která pronesl prorok, nebo nějakou píseň?

* Důležitou součástí Expedice Bible jsou obrázky. Věnujte čas jejich prohlížení a povídejte si o nich. Více zjistíte kliknutím na odkaz „Jak používat Expedici Bible“.

* Až dojdete na konec výpravy, zkuste si projít jednoduché kontrolní otázky. Více zjistíte kliknutím na odkaz „Jak používat Expedici Bible“.