Pro průvodce

Expedice 7 : Boží národ

K ZAMYŠLENÍ: Co si můžeme z této expedice přinést do dnešního života

Děti, ale i dospělí mají někdy pocit, že něco nezvládnou a říkají: „Tenhle problém je na mě moc VELKÝ!“

V životě nás potkává a i dál bude potkávat spousta velkých výzev. Příběhy 7.výpravy nám ukazují některé věci, na které je dobré si vzpomenou, když čelíme velkým překážkám:

● Bůh zná a chce vyřešit každou situaci, ve které se nacházíš.

● Přestože v tomto světě je zlo a špatné věci, Bůh je mocnější. Bitva se silami zla byla již vyhrána smrtí a vzkříšením Ježíše. Ale až se Ježíš na tuto zem vrátí, bude bitva pokračovat a být na Boží straně znamená být na straně vítěze.

● Důvěřovat Bohu neznamená, že se nebudete bát. Modlitba je mocným nástrojem, jak můžete Bohu říct o svých pocitech a požádat ho, aby zasáhl ve vaší situaci.

Příběhy o Davidovi v 7.výpravě ukazují, jak Bůh ochraňoval svého vyvoleného krále. Od vyhnutí se kopí, které po něm Saul mrštil, až po pronásledování, Bůh byl vždy s Davidem. I přes násilný odpor Saula byl David odhodlaný držet se Božích cest a neublížit tomu, koho Bůh vybral za krále. Tato Davidova zásadovost byla očividně vlastností velkého krále a Božího služebníka.