Pro průvodce

Expedice 7 : Boží národ

SOUVISLOSTI: Pět příběhů této expedice

Je několik možností, jak můžete podniknout 7.výpravu.

Možná vám bude vyhovovat číst její příběhy za sebou tak, jak se udály:

● Chlapec Samuel slyší, jak k němu mluví Bůh a vyrůstá, aby se z něj stal jeden ze „soudců“, kteří vedou lid a předávají mu vzkazy od Boha.

● Lidé chtějí krále a Bůh řekne Samuelovi, aby vybral Saula. Ten se stane králem, ale později přestane Boha poslouchat.

● David zabije nepřítele Božího lidu Goliáše a většina lidu je nadšená. Ale David si tím udělal nepřítele z krále Saula, který na mladého hrdinu žárlí.

● Saul Davida pronásleduje, aby ho zabil, ale najednou má David možnost zabít Saula. Rozhodne se to neudělat – a Saul uzná, že jednal špatně.

● David, nyní král, dostává od Boha zvláštní vzkaz o tom, co se stane v budoucnosti.

Jinou možností je, že začnete nejdřív číst v knize Expedice Bible klíčový příběh této výpravy „David a Goliáš“ a až pak se ohlédnete za tím, co mu předcházelo – a dopředu co po něm následovalo a co bylo jeho důsledkem. Davidův souboj je jedním z nejznámějších příběhů z Bible. Vypráví o mladém chlapci Davidovi, který byl ochotný přijmout výzvu na souboj, v němž očividně neměl šanci zvítězit. Ale protože byl na jeho straně Bůh, bylo možné všechno. Je to důležitý okamžik v Davidově životě, ale i pro celý národ. Tento chlapec se později stane druhým izraelským králem.

Možná se také budete chtít podívat napřed do kapitoly 9, ve které jsou písně (žalmy), které David napsal. Při čtení 7.výpravy se můžete podívat na žalm 23, abyste svému dítěti pomohli spojit si historickou postavu Davida, krále pastýře, s jednou z jeho nejznámějších písní.