Pro průvodce

Expedice 7 : Boží národ

POHLED ZBLÍZKA: Otázky, které mohou vyvstat během této expedice

„Ale já jsem jen dítě“

V příbězích o Samuelovi a Davidovi, kteří oba byli ještě chlapci, se jasně ukazuje, že když se Bůh rozhodne někoho vybrat pro Svůj plán, tak jeho věk není překážkou. Byli to právě chlapec Samuel a pomazaný kněz Élí, kdo slyšeli Boží hlas. Bohu nezáleží na našem věku nebo schopnostech, ale na dostupnosti. Vybral si nejmladšího z Jišajovy rodiny, aby se stal příštím vůdcem národa.

Mohu i já dnes slyšet Boží hlas tak jako ho slyšel Samuel?

Starý Zákon je plný příkladů toho, jak Bůh komunikoval se Svým lidem. Je tam popsán slyšitelný hlas osoby, hlasitý zvuk z nebe, hořící keř, andělé, sny, vize a další. Bůh je stále Bohem a bude se Svým lidem komunikovat tak, jak bude chtít, ale přesto jsou některé z těchto způsobů dnes vzácnější. V knize Židům 1:1-2 se říká: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ Zatímco někteří lidé mohou i dnes slyšet Boží hlas, je mnohem pravděpodobnější, že o Bohu uslyšíme při čtení Bible, při rozhovoru s jinými křesťany nebo že uslyšíme něžný hlas ve své mysli a v srdci a strávíme s Ním nějaký čas.

Proč Samuel Saula políbil a polil mu hlavu olejem?

Jeden ze zvyků, o kterém v Bibli často čteme, je „pomazat“ někoho nebo něco. Tento rituál, který zahrnuje polití olejem, je znamením svatosti a oddělenosti pro Boží dílo. Polibek na tvář byl často používaným pozdravem a také znamením úcty, stejně jako dnes někteří křesťané políbí prsten svého církevního představeného.